Ingezonden persbericht


Dierenhulp venezuela realiseert tweede asiel

Ugchelen, De Stichting Dierenhulp Venezuela heeft opnieuw succes behaald met de aankoop van een tweede dierenasiel op het Venezolaanse eiland Isla Margarita. Hiermee is een hartenwens in vervulling gegaan waarbij slechts een doel een ieder voor ogen stond: Betere omstandigheden creëren voor de duizenden zwerfdieren. De nieuwe locatie bevindt zich pal naast de reeds bestaande ruimte welke met de aankoop van het belendende perceel verder kan worden uitgebreid. Ruim 600 vierkante meter extra grond inclusief een woonhuis kan men toevoegen aan de bestaande situatie.

De aankoop had nog de nodige voeten in de aarde gelet op de benodigde vergunningen en goedkeuringen van o.a. de lokale overheid om deze uitbreiding te realiseren. De naaste omwonenden van het dierenasiel hebben allen aangegeven geen enkel bezwaar te hebben en juichen deze uitbreiding toe.

Inmiddels zijn alle benodigde contracten getekend en wordt een begin gemaakt met het ruimen van al het puin op de nieuwe locatie die hopelijk eind 2002 operationeel is. Waarbij tal van aanpassingen nog verricht moeten worden.

Stichting Dierenhulp Venezuela ontstond eind 1996 met als enig doel het bieden van directe steun aan zwerfdieren zonder enig commercieel gewin. Inmiddels is de organisatie naast Venezuela ook actief op het Spaanse Tenerife en het Griekse Lesbos. In het comité van aanbeveling van Stichting Dierenhulp Venezuela hebben o.a. zitting: Carlo Boszhard, Ine Veen, Patty Harpenau en Dick Rienstra. Met de aankoop was een bedrag gemoeid van ¬ 34.000 Uitgebreide informatie over het vrijwilligerswerk van Stichting Dierenhulp Venezuela is te vinden op www.dierenhulp.nl

Deel: ' Dierenhulp venezuela realiseert tweede asiel '
Lees ook