Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 28 oktober 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Diesrede door Patricia de Martelaere

76e DIES NATALIS: vrijdag 29 oktober 1999

Op vrijdag 29 oktober viert de Katholieke Universiteit Nijmegen haar 76e Dies Natalis. De laatste jaren is voor de diesviering een programma ontwikkeld waarin viering en bezinning hand in hand gaan. Het thema dat gekozen is, Lichaam en Geest, Lichaam en Geest, is ook ditmaal geënt op dat van het multifacultaire seminar dat het Studium Generale dit najaar organiseert.

De Diesviering wordt op de vooravond geopend met een speciale bijeenkomst rond het thema Lichaam en Geest in de studentenkerk aan de Erasmuslaan 15. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor muziek, debat en workshops.
Op vrijdagochtend om 11.00 uur wordt het programma van de Dies Natalis voortgezet met een Eucharistieviering in de Studentenkerk. De plechtige Academische Zitting rond de Diesrede vindt plaats in het Aula/Congresgebouw van 16.00 - 17.00 uur. De rede wordt uitgesproken door dr. Patricia de Martelaere, een der belangrijkste filosofische auteurs in ons taalgebied, tevens als hoogleraar filosofie verbonden aan de universiteiten van Leuven, Brussel en Tilburg.

Programma

Studentenkerk, Erasmuslaan 15
Donderdag 28 oktober

21.00 - 00.00 uur Dies-wake Lichaam en Geest Vrijdag 29 oktober

11.00 uur Eucharistieviering
voorganger: prof. dr. Ulrich Berger, hoogleraar exegese van het Oude Testament

Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2
Vrijdag 29 oktober

16.00 uur precies

Opening van de Academische Zitting door Rector Magnificus prof. dr. T.J.M. van Els

Uitreiking universitaire onderscheidingen door het College van Bestuur (zie ook persbericht pb99-108)

Uitspreken Diesrede 1999 door filosofe en schrijfster Patricia de Martelaere. Titel: Iets binnenin

Muzikale omlijsting door leden van het Rosa Ensemble
17.00 uur Receptie in de hal

Deel: ' Diesrede KUN door Patricia de Martelaere '
Lees ook