Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER MIEKE VOGELS VLAAMS

MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN 25 juni 2002

Diest, Sint-Niklaas en Heist-op-den-Bergh in de prijzen omwille van voorbeeldfunctie lokaal overleg Kinderopvang

Eén van de basispijlers van het beleidsplan kinderopvang, dat op 3 maart 2000 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, is het versterken van de lokale beleidsplanning. Gemeenten zijn het best geplaatst om vorm te geven aan een geoptimaliseerd kinderopvangaanbod. Het uitgelezen instrument daartoe is het lokaal overleg (buitenschoolse) kinderopvang.

Sinds 1997 is dat immers het forum waarin de verschillende opvangvoorzieningen, het onderwijs, het jeugdwerk, de gemeentelijke overheid en de ouders samenwerken aan een lokaal beleidsplan buitenschoolse kinderopvang. Momenteel is, op het totaal van 308 Vlaamse gemeenten, in ongeveer 250 gemeenten (meer dan 80%!) het lokale overleg daadwerkelijk opgestart. In meer dan 200 gemeenten is ook al een eerste beleidsplan buitenschoolse kinderopvang geformuleerd.

De prijs 'geïntegreerd lokaal project kinderopvang', die vandaag voor de tweede maal door Vlaams minister VOGELS wordt uitgereikt, situeert zich in dat kader. De prijs wil die initiatieven bekronen die over de schotten van de bestaande opvangvormen heen daadwerkelijk komen tot afstemming en samenwerking.

Het gaat om een prijs (een eenmalige toelage van 18.600 Euro) die jaarlijks wordt herhaald. Telkens zullen drie opvangprojecten worden beloond die op lokaal niveau als doelstelling hebben dat ze een geïntegreerd opvangaanbod (willen) realiseren.

Elk lokaal overleg is aangeschreven en heeft de kans gekregen projecten in te dienen. De jury was samengesteld uit een provinciaal verantwoordelijke voor het lokaal overleg kinderopvang van Kind en Gezin, een vertegenwoordiger van de cel kinderopvang van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, een vertegenwoordiger van de administratie Jeugd en een vertegenwoordiger van de administratie Onderwijs. De jury werd voorgezeten door Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris. Zij hebben 23 projecten beoordeeld.

De winnaars.

De laureaten voor 2002 zijn de gemeenten Diest, Heist-op- den-Berg en Sint-Niklaas. De jury bekroont daarmee drie gemeenten die duidelijk opteren voor een geïntegreerd beleid voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Sint-Niklaas ziet zijn jarenlange inspanningen beloond om over de strikte schotten van de verschillende soorten voorzieningen heen een gevarieerd en rijk aanbod op maat van het kind en de plaatselijke situatie uit te werken. Sint-Niklaas is als stad de motor achter een doordachte kinderopvangaanpak. Daarbij worden dwarsverbindingen gecreëerd tussen enerzijds de kinderopvang en anderzijds de speelpleinwerking, het jeugdwerk, specifieke situaties in bepaalde wijken en buurten, scholen, enz.

In Heist-op-den-Berg zien we een gelijkaardig beeld. Bijzonder is hier de betrokkenheid van de ouders, de samenwerking tussen de dienst buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking, de opvang van kinderen met een handicap en de tieneropvang.

In Diest wordt 't Kliekske gelauwerd, de stedelijke buitenschoolse opvang die voor de Diestse kinderen een stevige samenwerking heeft uitgebouwd met de stedelijke sportdienst, de dienst voor opvanggezinnen en het internaat van het Koninklijk Technisch Atheneum 2. Bovendien is er ook in Diest aandacht voor de opvang van andersvalide kinderen.

Contactadressen:


-Stadhuis
Dienst Cultuur
Mevrouw Irida Verellen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/760.90.00


-Stadhuis
Mevrouw Nadine Janssen
Grote Markt 1
3290 Diest
Tel.: 013/31.21.21


-Mevrouw Inge Gerlo (Heist-op-den-Berg) (jeugdconsulente, secretaris lokaal overleg) GSM: 0495/43.14.34

De drie genomineerde projecten krijgen elk het bedrag van 18.600 Euro op hun rekening gestort. Ze hebben er zich toe verbonden het geld integraal te gebruiken om hun grensoverschrijdende werking verder uit te bouwen en nieuwe, creatieve, initiatieven te nemen.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be
www.miekevogels.be

Deel: ' Diest, Sint-Niklaas en Heist-op-den-Bergh in de prijzen '
Lees ook