Persberichten - 01/07/2002

DIeteren - Overzicht van de activiteiten van de groep DIeteren voor het eerste halfjaar 2002

DIeteren - Overzicht van de activiteiten van de groep DIeteren voor het eerste halfjaar 2002

Autodistributie DIeteren Auto heeft tijdens het eerste halfjaar 2002 in totaal 54.860 nieuwe wagens en bedrijfsvoertuigen gefactureerd, wat een daling betekent van 15,1% tegenover 2001. Het merk Volkswagen - goed voor meer dan de helft van de factureringen van DIeteren Auto - heeft een aanzienlijke daling gekend van zijn verkoopvolumes. De sterke verzwakking van de wagenvlootmarkt waarin Volkswagen een belangrijke positie inneemt, de afwezigheid van dit merk in de beloftevolle segmenten van kleine monovolumes en 4x4s, evenals de prijsharmonisering die Volkswagen op Europees niveau aan het doorvoeren is, zijn de voornaamste oorzaken van deze evolutie. Daarnaast zijn voor het geheel van de verdeelde merken aanzienlijke commerciële inspanningen geleverd tegenover een felle concurrentie. Deze twee elementen zullen de resultaten van DIeteren Auto voor het eerste halfjaar 2002 beïnvloeden. Voor het volledige jaar 2002 zou de Belgische automarkt een niveau halen van 465.000 nieuwe inschrijvingen, wat een daling betekent van 5% tegenover 2001. In deze context verwacht DIeteren Auto een marktaandeel te bereiken van ongeveer 18%. Autoverhuur op korte termijn Als gevolg van de gebeurtenissen van september 2001 zijn de bedrijfsopbrengsten van Avis Europe in het laatste kwartaal van vorig jaar met 5% gedaald. Hoewel er tijdens de eerste maanden van 2002 een lichte verbetering is opgetreden, blijft de trend in de zakensector zorgen baren. De activiteiten in de vrijetijdssector worden beter, met een verkoopniveau voor de toerismeverhuur binnen Europa dat licht gestegen is, en een geleidelijk herstel van de transatlantische verhuur. De zakensector daarentegen is helemaal niet verbeterd - met name op de Noord-Europese markten - en vertoonde aan het einde van dit laatste kwartaal nieuwe tekenen van verzwakking. De activiteitsvolumes in deze sector hebben geleden onder de zware beperkingen die de Europese ondernemingen hebben ingevoerd voor zakenreizen alsook voor de huur van vervangwagens in het kader van het beheer van de wagenvloten van deze ondernemingen. Op grond van al deze elementen verwacht Avis Europe geen enkele verbetering in deze sector tijdens het tweede halfjaar 2002. Ondanks een daling van de vraag zijn de verhuurprijzen van Avis Europe verbeterd. Overigens is de organisatie er door haar flexibiliteit in geslaagd haar vloot- en personeelsniveaus gevoelig in te krimpen. Verder heeft Avis Europe een aantal investeringsprogramma's voortgezet gericht op de groei van zijn activiteiten, meer bepaald via het Internet, op nieuwe geografische markten of nog in de vrijetijdssector waar de vraag opnieuw aantrekt. Rekening houdend met de in dit persbericht genoemde tendensen en het uitblijven van herstel in de zakensector, verwacht Avis Europe over het geheel van 2002 een daling van zijn winst vóór belasting (vóór uitzonderlijke resultaten en afschrijving op de goodwill) die tot 15% zou kunnen oplopen. Herstellen en vervangen van autoruiten De activiteiten van Belron zijn blijven groeien. De groep heeft een vooruitgang van ongeveer 4% geboekt op zijn geconsolideerde omzet. In Europa waren de sterkst presterende markten België, Zwitserland, Portugal en Spanje. De organische groei die in deze landen gerealiseerd wordt, vloeit zowel voort uit de kwaliteit van de aangeboden diensten als uit de versterkte akkoorden met de verzekeringsmaatschappijen en de opening van nieuwe servicepunten. Ook de distributieactiviteiten hebben zich tijdens het eerste halfjaar 2002 gunstig ontwikkeld. De groei van de commerciële resultaten van Belron vormt een mooie prestatie, zeker ten opzichte van het eerste halfjaar 2001, waarin de klimatologische omstandigheden zeer gunstig waren voor de activiteiten van het herstellen en vervangen van autoruiten, in Noord-Europa en Canada. Tenslotte heeft de groep Belron zijn geografische expansie verder gezet met de overname van bedrijven in Italië en Zweden enerzijds, en de ondertekening van een nieuw franchisecontract in Tsjechië anderzijds.

Bron: DIeteren
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' DIeteren - Overzicht van de activiteiten van de groep DIeteren voor .. '
Lees ook