Gemeente Zoetermeer

Diftar data, huis-aan-huis verspreid

Diftar data is de naam van de nieuwe nieuwsbrief rond de invoering van Diftar per 1 januari 2003, die de gemeente de komende week huis-aan-huis heeft laat verspreiden. Deze nieuwsbrief is vanzelfsprekend ook verkrijgbaar bij alle wijkposten en de afdeling Publiekszaken in de hal van het Stadhuis, vanaf 17 augustus a.s.

Diftar staat voor 'gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing', een nieuws systeem voor de verrekening van uw afvalstoffenheffing en een aangepaste manier voor de inzameling van huishoudelijk afval. Ieder gaat betalen voor zijn eigen afval!

Diftar data
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over Diftar in het algemeen en over de noodzakelijke werkzaamheden die nodig zijn ter voorbereiding van de start op 1 januari 2003 in het bijzonder! Deze werkzaamheden worden wijk voor wijk geïntroduceerd. Als eerste worden de locaties voor ondergrondse containers voorgelegd aan bewoners van de gestapelde en hoogbouw in Meerzicht en Driemanspolder.

Inloopbijeenkomsten
Begin september worden er een viertal inloopbijeenkomsten gepland in voornoemde wijken. Alle betreffende bewoners krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomsten.
Gedurende een maand (van 3 september t/m 1 oktober) zullen de stukken ook ter inzage liggen in de wijkposten Meerzicht en Driemanspolder en bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het Stadhuis. Dit betreft dus de voorgestelde locaties voor ondergrondse containers voor bewoners van gestapelde- en hoogbouw in Meerzicht en Driemanspolder.Gemeente Zoetermeer © August 2001

Last update: 14 August 2001 (10:15)

Zoekwoorden:

Deel: ' Diftar data in Zoetermeer huis-aan-huis verspreid '
Lees ook