Digitaal kennisplatform voor het basisonderwijs
EDE, 20130326 -- Een groep onderwijsdeskundigen heeft de krachten gebundeld op de website wij-leren.nl: een nieuw digitaal platform voor de professional in het basisonderwijs.

Wat is wij-leren.nl?
Wij-leren.nl is een digitaal platform waar alle huidige kennis over het basisonderwijs te vinden is, geschreven door een selecte groep onderwijskundigen, onderzoekers en psychologen. Hoe werkt het? Handelingsgericht werken, passend onderwijs, concentratieproblemen – de begrippenbibliotheek legt bezoekers binnen een minuut de betekenis uit. Via een slim systeem van verwijzingen worden de begrippen gekoppeld aan korte of uitvoerige artikelen, verdieping en opiniestukken.

Waarom wij-leren.nl?
Informatie is er genoeg op internet. Lang niet altijd is deze betrouwbaar, of ze is versnipperd. Wij-leren.nl gaat uit van de filosofie: wij leren in samenhang. “Het gaat erom dat de beschikbare kennis over het basisonderwijs in een zinvolle context wordt gepresenteerd”, licht initiatiefnemer Machiel Karels het project toe. ‘’Doordat gebruikers onderwijskundige ontwikkelingen in hun context te zien, worden ze niet zo geleefd door hypes. Je ziet onderlinge verbanden, zodat je beter de relevantie van een ontwikkeling kunt beoordelen.’’

Wie werken er mee?
Het wij-leren-team wordt gevormd door Machiel Karels (projectleider), Arja Kerpel (tekstschrijver, leerkracht) en Bas van Dijk (tekstschrijver, adviseur). De bijdragen zijn geschreven door een groeiende groep onderwijskundigen, onder wie Luc Stevens, Noëlle Pameijer, Anna Bosman en Peter de Vries.

Welke ambitie heeft wij-leren.nl?
Wij-leren.nl wil zich ontwikkelen tot een podium waar onderwijsdeskundigen met elkaar in discussie gaan. Als onderwijskundig accountmanager bij ParnasSys constateerde Karels in het veld de behoefte aan een plek waar de kennis bij elkaar komt. ‘’De groei die ik voor me zie, ligt vooral op het gebied van opinie. Doordat mensen op wij-leren.nl kunnen inloggen met hun LinkedIn account, is in één oogopslag zichtbaar wie met welke deskundigheid iets zegt. Dat geeft de informatie een heel ander gewicht dan als je anoniem op een website wat roept. De opinieartikelen op wij-leren.nl zijn ingebed in de begrippenbibliotheek en de verdiepende artikelen die op de website voorhanden zijn. Zo zal een discussie minder snel eenzijdig worden, omdat beweringen of woorden gelijk gecheckt kunnen worden. Ook blijven de discussies vindbaar, en zakken niet weg achter allerlei nieuwe discussies, zoals je op veel fora ziet gebeuren. Wij-leren.nl wil een kennisplatform zijn voor kwaliteit en betrouwbaarheid.’’


Deel: ' Digitaal kennisplatform voor het basisonderwijs '
Lees ook