Gemeente Gent

D i g i t a l e D i v a ' s - h e t s p o n s o r - p r o j e c t v a n h e t S t a d s a r c h i e f 2 0 0 1 (31/08/2001)

De archieven van de Gentse opera zijn bijzonder rijk, maar weinig bekend. Ze bestaan zowel uit artistieke documenten, zoals partituren en bescheiden over de aanstelling van het artistiek personeel, als uit administratieve en boekhoudkundige documenten. Al jaren wordt gewerkt aan de wetenschappelijke ontsluiting van dit opera-archief en zijn de resultaten te raadplegen in het archiefbeheersysteem Dulle Griet, de elektronische databank van het Stadsarchief, die nu ook via het web toegankelijk is.

Meest in het oog springen vier fotoalbums, waarin meer dan 700 originele fotos gekleefd zijn die bijna honderd jaar operaleven schitterend illustreren. Binnen de internationale wereld van de opera-archieven staat deze opmerkelijke fotocollectie hoog aangeschreven. Het zijn stuk voor stuk unieke tijdsdocumenten, verzameld door eigen personeel: vanaf het seizoen 1848-49 door hoofdtheatermachinist Louis Loppens en operabeheerder G. Bonneville. De collectie werd nadien door verschillende personeelsleden aangevuld tot in het seizoen 1923-24.

De aandacht wordt vooral getrokken door de flamboyante operadivas, die in de 19de eeuw ook hier in Gent furore maakten, met ronkende namen zoals Marietta Alboni, Adelina Patti, Marie Sasse, Désirée Artot de Padilla, Zelia Trebelli, en voor de 20ste eeuw hier in Gent de meest beroemde van allemaal: Vina Bovy (1900-1983).

Deze authentieke opnames zijn evenwel erg kwetsbaar en worden in hun voortbestaan bedreigd: licht, stof, vocht en de afbraak van de emulsielaag tasten vooral de beelden uit het midden van de 19de eeuw onherroepelijk aan.

Een ingrijpend beschermingsproject, voor de gelegenheid Digitale Divas genoemd, is hier dus zeker op zijn plaats.

Door het scannen van de fotos worden de afbeeldingen alvast gered en kan een onbeperkte raadpleging - op termijn ook via het web - worden verzekerd. Verder wordt verdere schade door manuele manipulatie voortaan uitgesloten en kunnen maatregelen worden genomen voor een betere bewaring van de originelen.

Voor het digitaliseren van de fotoalbums - het project Digitale Divas - worden de nodige fondsen verwacht van gulle schenkers, van de cafetariaverkoop tijdens de opendeurdag en van de opbrengst van een speciaal vervaardigde set prentbriefkaarten in sepiadruk, met een selectie van tien van de meest imponerende operadivas. Dit collectors item is tijdens de opendeurdag te koop 450 frank of 11,15 euro.

Informatie

Stadsarchief, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, tel. (09)225 32 53, fax (09)233 11 58,

e-mail stadsarchief@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

Deel: ' Digitale Diva's - het sponsor-project Stadsarchief Gent '
Lees ook