Digitale inbraak gemeentesite Ede

Digitale inbraak gemeentesite Ede

De gemeente Ede heeft onlangs geconstateerd dat ze slachtoffer is geworden van een digitale inbraak op de website www.ede.nl. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders heeft een gespecialiseerd bureau een onderzoek ingesteld naar de consequenties hiervan. Zij hebben geen aanwijzingen kunnen vinden dat gegevens zijn gestolen of ingezien. De gemeente heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Doel van de aanval

Het onderzoeksbureau constateert dat de website van de gemeente Ede werd gehacked om zoekresultaten en google-data te beïnvloeden zodat burgers niet werden doorgeleid naar de door hun gezochte informatie op de Ede-website, maar naar advertentiewebsites over afvallen en het lenen van geld. De hacker heeft daarbij toegang gehad tot de server en mogelijk tot een database. Deze database bevatte gegevens van burgers die over de periode 7 januari 2015 tot en met 8 juli 2016 het voormalig algemene contactformulier via www.ede.nl hebben ingevuld. Het onderzoeksbureau heeft geen aanwijzingen dat de database is geraadpleegd en/of de inhoud ervan is meegenomen. Volgens hen waren de hackers er niet op uit (persoons)gegevens in te zien.

Maatregelen

Het college van B en W heeft uit zorgvuldigheidsoverwegingen besloten de in het bestand opgenomen burgers op woensdag 10 augustus persoonlijk te informeren over de digitale inbraak. Daarnaast is de Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gesteld en zijn technische maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op www.ede.nl/digitaleinbraak.

Zoekwoorden:

Deel: ' Digitale inbraak website gemeente Ede '


Lees ook