Digitale media dragen substantieel bij aan bereik zakelijke beslissers


Digitale media dragen substantieel bij aan bereik onder zakelijke beslissers

Amsterdam, 20121128 -- Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Decision Makers Survey 2013 dat als eerste bereiksonderzoek in Nederland het mediagedrag van zakelijke beslissers compleet in kaart brengt. Het onderzoek levert de bereikcijfers over alle kanalen (naast print ook web, mobile, social en events) waarop de belangrijkste titels voor zakelijke beslissers actief zijn. De extra kanalen leveren gemiddeld bijna 50% additioneel bereik.

Zakelijke beslissers nemen via steeds meer media informatie tot zich. Naast papier en online spelen evenementen, smartphones, tablets en social media een groeiende rol. In het vernieuwde onderzoek is daarom naast magazines of dagbladen gekeken naar het bereik van digitale versies, websites, emailnieuwsbrieven, evenementen, apps en social media. Zo is precies te zien via welke kanalen Nederlandse decision makers te bereiken zijn.

Het onderzoek, uitgevoerd door IntomartGfK, levert naast bereikcijfers ook waardevolle informatie over het profiel van zakelijke beslissers. Zo zijn het intensieve smartphone gebruikers (67% vs. een landelijk gemiddelde van 48%) en zijn ook tablets voor hen gemeengoed (34% vs. een landelijk gemiddelde van nog geen 25%). Het gebruik van social media is bij 70% van de zakelijke beslissers goed ingeburgerd.

Stichting DMS wil zich nog sterker ontwikkelen tot kenniscentrum op het gebied van zakelijke beslissers in Nederland. Het vernieuwde bereiksonderzoek is een eerste stap in deze richting. Daarnaast zal DMS kwalitatief onderzoek initiëren, desk research doen en kennissessies organiseren om de kennis over Nederlandse decision makers te vergroten en uit te dragen.

Onderzoeksresultaten 2013

Van de belangrijkste titels voor zakelijke beslissers wordt het titelbereik en het merkbereik gerapporteerd.  Adverteerders, mediaplanners en exploitanten kunnen op basis van de data elke gewenste zakelijke doelgroep selecteren en ook op elk mediumtype afzonderlijk plannen.

Merk                      Titelbereik *)                   Merkbereik **)

AD                          14,40%                          22,50%

FD                           6,20%                           11,30%

NRC                        8,90%                           13,80%

nrc.next                   4,70%                             8,30%

Het   Parool             2,50%                            4,20%

Sp!ts                        6,20%                            8,10%

De   Telegraaf          23,00%                          39,70%

Trouw                       3,50%                            5,70%

de Volkskrant            10,40%                         15,60%

Beleggers Belangen  0,90%                           1,20%

Elsevier                      8,70%                           12,10%

Management Team   8,40%                           12,80%

De Zaak                    11,60%                         12,80%

Management Scope  2,50%                           2,60%

Ondernemen!            7,20%                           7,20%

Sprout                       6,40%                           6,80%

BNR                         15,40%                           ***)

*) het titelbereik is het gecombineerde bereik van de papieren versie en de digitale replica excl. overlap

**) het merkbereik is het gecombineerde bereik van alle uitingen onder dit merk excl. overlap

***) In het merkbereik van BNR is nog niet het bereik van de website rapporteerbaar omdat deze maar een deel van de veldwerkperiode heeft meegelopen.

Over DMS

Stichting DMS stelt zich ten doel de kennis over decision makers in Nederland te vergroten en te verspreiden. Dit doet zij o.a. door middel van het tweejaarlijkse Decision Makers Survey dat inzicht geeft in de zakelijke beslissers van Nederland. In hun mediagedrag, hun rol in het besluitvormingsproces, hun interesses en achtergrondgegevens. De onderzoeksdata hebben  als doel mediaplanning en marketing in de b2b markt te ondersteunen.

Decision Makers zijn door DMS gedefinieerd als:

ZZPers  en      functionarissen in het bedrijfsleven en bij de semi-overheid (zorg en      onderwijs) (2+) in een van de volgende      functies: Algemeen directeur, Financieel directeur, Verantwoordelijke      Inkoop, Verkoop, Automatisering, Marketing/PR, P&ONoot voor redacties:

Deel: ' Digitale media dragen substantieel bij aan bereik zakelijke beslissers '
Lees ook