DE DIGITALE STAD VERZORGT 'CHATTEN MET MINISTER VAN BOXTEL'

Op maandag 29 november kan iedereen van 20.30 tot 21.30 uur chatten met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid). Tijdens dit uur kunnen er vragen aan de minister worden gesteld over het integratiebeleid minderheden. De deelnemers kunnen de minister zien en horen via een live videoverbinding (real media).

Deze maand, november, stond het onderwerp integratiebeleid minderheden centraal. Op de discussie-site zijn tot nu toe 188 bijdrages geplaatst. De discussie werd gevoerd aan de hand van de volgende stellingen:
1. Wanneer een disco de toegang weigert vanwege huidskleur, moet de vergunning direct worden ingetrokken.

2. Bij elk bedrijf en maatschappelijke organisatie in Nederland behoort de samenstelling van haar personeel en bestuur een afspiegeling te vormen van de multi-etnische bevolking.

3. Scholen op islamitische of hindoe-grondslag belemmeren niet de integratie van deze groepen.

4. Kennis van de culturele en religieuze achtergrond van etnische minderheden stimuleert het integratieproces.

5. In de Tweede Kamer is gesproken over opvoedingsondersteuning. De discussie ging over de volgende vraag: Kunnen tegen ouders van bijvoorbeeld allochtone kinderen die het slechte pad op dreigen te gaan dwangmaatregelen worden opgelegd? Wat vindt U?

6. Zwarte zakenvrouw van het jaar geeft het goede voorbeeld. Het geheim van de zwarte zakenvrouw van het jaar in Nederland is dat zij als werkgever in haar personeelsbeleid rekening houdt met de culturele diversiteit van haar werknemers.
Van de discussie zijn wekelijks samenvattingen gemaakt die op de internet-site staan. Op 29 november wordt deze discussie afgesloten. Vanaf 30 november start een discussie over het onderwerp informatietechnologie.

Sinds 1 oktober 1999 is de discussie-site www.rogervanboxtel.nl op het internet geopend. Op deze site kan iedereen discussiëren over beleidsonderwerpen uit de portefeuille van minister Van Boxtel. Iedere discussie op de internet-site wordt op de laatste maandagavond van de maand afgesloten met een elektronisch vragenuur met de minister.

Minister Van Boxtel wil de overheid toegankelijker maken voor de burger. Onlangs heeft hij hiervoor ook de internet-site www.overheid.nl geopend, waarmee alle overheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld via één adres. Met de discussie-site www.rogervanboxtel.nl wordt aan de burgers de mogelijkheid geboden om meer bij het beleidsproces zelf betrokken te zijn.

NOOT VOOR DE REDACTIES:
Vertegenwoordigers van de media kunnen op maandagavond 29 november het elektronisch vragenuur van minister Van Boxtel op het ministerie van BZK bijwonen. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 20.00 - 20.30 uur: gelegenheid voor audio-visuele media voor het maken van opnames;
20.30 - 21.30 uur: mogelijkheid tot het volgen van het chatten (in de Thorbeckezaal op het ministerie van BZK);
21.30 - 22.00 uur: mogelijkheid voor de media tot het stellen van vragen aan minister Van Boxtel.

Media die hiervoor interesse hebben moeten zich vooraf aanmelden bij: ministerie van BZK, afdeling persvoorlichting, Karin Donk tel. 070-4267086.

De Digitale Stad en Streaming Media.
In 1997 is een begin gemaakt bij DDS met het uitzenden van audio en video via internet. In 1998 werd dit werk voortgezet met diverse live registraties van conferenties en discussies. De Digitale Stad ontwikkelt nieuwe interactieve mogelijkheden voor mediaprogramma's op internet, zoals de speciale chat applicatie.
Voor informatie neem contact op met Nina Meilof: meilof@dds.nl

Deel: ' Digitale Stad verzorgt 'chatten met minister Van Boxtel' '
Lees ook