PERSBERICHT

"het Digitale Zakenkabinet"/'Acht van Kok' (8K): Wild-West-periode in iconomy trekt voorbij. Opbouw iconomy vooral gebaat bij betrouwbare internetbedrijvigheid, die echt iets toevoegt voor de klant en continuïteit biedt

WOLFHEZE, 12 april 2000 - De recente turbulentie op de aandelenbeurs en vertrouwenscrisis met betrekking tot sommige internetfondsen, luiden een nieuwe fase van de iconomy in. In de VS wordt al terecht over een shake-out gesproken. De kritische belegger krijgt daarbij meer oog voor de gerealiseerde waardecreatie, in plaats van alleen de verwachte toekomstige winst. Beleggers zouden bijvoorbeeld kritischer moeten kijken naar de verhouding tussen de map inkomende en uitgaande facturen van veel Internetbedrijven.

In deze periode van turbulentie gaat de ontwikkeling van de iconomy gewoon door, maar wordt het kaf van het koren gescheiden. Ook in Nederland, want al is hier de internetbeurs nog nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, er is een levendige internetmarkt tot stand gekomen. De ontwikkeling van onze infomaatschappij en iconomy zijn er nu vooral bij gebaat, dat internetbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent: het opbouwen van serieuze, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare internetdiensten. Het betekent verder dat continuïteit kunnen bieden voor de klant van groot belang is, waarvoor het nastreven van een gezonde winst op de niet al te lange termijn een eerste vereiste is. Het betekent ook dat bedrijven, banken en de beurs een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het beleggende publiek goed en tijdig te informeren over beleggingsrisico's bij fondsen die zelf grote risico's nemen en nu nog op basis van het principe "geld verbranden" - in navolging van internetpioniers uit de VS - grote omzetgroei paren aan dramatisch grote verliezen.


8K pleit niet voor de herintroductie van meer beursregels, maar wel voor een nuchterder en evenwichtiger begeleiding van beursintroducties. Daarnaast blijft het van groot belang dat het kabinet blijft investeren in voorwaardenscheppend beleid: minder restricties voor internetondernemerschap en betere juridische kaders. Het kabinet heeft recentelijk een goede maatregel genomen met het niet met BTW belasten van "digital goods" (online downloadable informatie, muziek e.d.). Ook het binnenkort invoeren van een digitale handtekening op basis van een EU-richtlijn is eveneens een goede stap. Maar er is nog veel meer te doen...(zie ook onder).
Wie is 8K
(Zie ook dossier 8K: http://www.takeitnow.nl/info/dossier8k.htm) De 8 van Kok (8K) is ontstaan na een ontmoeting met Wim Kok in MediaPlaza in 1999. De acht internetondernemers hebben tijdens het beraad van Oldeberkoop in september 1999, besloten een permanente adviesraad, het Digitale Zakenkabinet, in het leven te roepen. Deze liet van zich horen tijdens prinsjesdag door met 8 adviezen te komen, die inmiddels deels overgenomen zijn:

* Schaf de BTW af voor alle digitale goederen en internetdiensten
* Doorbreek onmiddellijk alle kartels ook bijv. m.b.t. de vaste boekenprijs
* Richt een internetuniversiteit op en vorm een Digital Business School.
* Dwing via de OPTA af dat de prijs voor het gebruik van opritten naar de informatiesnelweg drastisch omlaag gaat en concurrerend wordt met het kostenniveau in de VS.
* Stel GigaPort-infrastructuur breed beschikbaar .
* De overheid moet het goede voorbeeld geven, door al haar diensten volledig online aan te bieden, w.o. een digitaal paspoort
* Laat de digitale persen draaien en creëer een digitale Euro
* Communiceer een visie over de iconomy en netsociety actief
Voor meer informatie neem contact op met:

Martijn Hoogeveen, martijn@takeitnow.nl, http://www.takeitnow.nl/, 06-54 25 64 76

Hans Offringa, hans.offringa@gopher.nl, http://www.gopher.org/, 050-3657272

Herbert Pesch, pesch@evoke.nl, http://www.evoke.nl, 030-298 50 70

Joost Schuijff,joost.schuijff@bibit.nl, 06-53 25 15 51

Marleen Stikker, marleen@waag.org, http://www.waag.org/, 020-557 98 98

Hans Veldhuizen,h.veldhuizen@nedstat.nl,http://www.nedstat.nl/, 020- 695 28 43
- 2K's zijn in het buitenland

Deel: ' Digitale Zakenkabinet Wild-West iconomy trekt voorbij '
Lees ook