Hans Dijkstal: criminaliteit blijft punt van zorg en aandacht

De bestrijding van de criminaliteit blijft voor de VVD een van de belangrijkste issues van dit moment. In zijn speech in Venray ging VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal in op enkele punten, zoals de mogelijkheden van politie en justitie. Tenslotte besteedde hij aandacht aan de rampenbestrijding.

" Criminaliteit is nog steeds een ernstig maatschappelijk verschijnsel. Het aantal misdrijven neemt gelukkig af (bijvoorbeeld inbraken), maar helaas contateren we wel meer geweld: mishandeling, bedreiging, gewapende overvallen, straatroof. En ook onder jongeren: het aantal geregistreerde geweldsdelicten steeg hier tot 2 ½ keer in 15 jaar. Daarom sprak ik gisteren in Leeuwarden over jeugdzorg.

Politie en justitie hebben dus nog steeds een hoge prioriteit. Zij horen hun eigen zaken op orde, en worden aangesproken op resultaat. Zij moeten wel beter worden uitgerust.

Bijvoorbeeld met de zogeheten pepperspray: een wapen tussen de wapenstok en het vuurwapen in. Deze bewerkstelligt een grotere effectiviteit van het politie-optreden en een betere bescherming van de politie zelf.

Verder moet het camera-toezicht in de publieke ruimte ruimere toepassing krijgen. Dit hoeft geen privacy-problemen te geven; de ruimte is immers publiek.

Met betrekking tot het preventief fouilleren moet meer gebruik worden gemaakt van bestaande regelingen.

DNA-materiaal moet worden gebruikt bij opsporing, zoals dat ook gebeurt met vingerafdrukken.

De VVD bepleit een verdere uitwerking van het lik-op-stuk-beleid en snelrecht. In alle gevallen moet worden geprobeerd sneller en consequenter te reageren op strafbare feiten.

De overheid én de samenleving moeten samen optrekken tegen het geweld.

Met betrekking tot de rampenbestrijding merk ik het volgende op.

Tegenwoordig zijn de risico´s groter (we leven in een dichtbevolkt land), en de rampen veel gecompliceerder.

Daarom is een extra inspanning nodig: * Het project Versterking Brandweer moet steun krijgen (met een financiële impuls van het Rijk)

* De provincies moeten beter toezien op rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen. Ook op vliegvelden, inclusief Schiphol."

Deel: ' Dijkstal criminaliteit blijft punt van zorg en aandacht '
Lees ook