Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

10 maart 2000

Dilemma's en verleidingen in het wetenschappelijk onderzoek

Veel onderzoekers komen tijdens hun loopbaan wel eens voor problemen te staan: wat doe je met uitkomsten die niet stroken met je hypothese, waar ligt de grens tussen een aanvaardbare en een 'creatieve' interpretatie van gegevens, wanneer mag je je naam onder een artikel zetten, hoe gedraag je je tegenover collega-onderzoekers die ook je concurrent zijn en hoe onafhankelijk ben je als je onderzoek in opdracht doet? Over deze en nog andere kwesties uit de dagelijkse wetenschapspraktijk brengt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het boekje Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen uit.

In deze publicatie worden geen oordelen en voorschriften gegeven, want wetenschappelijk onderzoek is te veelzijdig om het te kunnen vatten in regels en procedures, aldus de samenstellers. Wel nodigt het uit om na te denken over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is in de wetenschap. De Akademie hoopt dat het boek ook als cursusmateriaal, bijvoorbeeld bij opleiding van aio's, gebruikt zal worden.

Dilemma's en verleidingen waaraan onderzoekers kunnen blootstaan worden in korte hoofdstukken besproken. Deze gaan onder andere over zorgvuldigheid en nalatigheid, concurrentie en collegialiteit en contractonderzoek. Afsluitend is er een hoofdstuk over remedie en preventie waarin tips zijn opgenomen over sancties bij wangedrag. Bij ieder hoofdstuk zijn casussen beschreven uit de praktijk van verschillende wetenschapsgebieden.

Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen is tot stand gekomen na overleg met NWO en de VSNU. Het is uitgeven door de KNAW. De boekjes kosten per stuk ƒ 15,- en zijn te bestellen bij de KNAW, afdeling Edita, tel. 020-5510780, fax 020-6204941, e-mail edita@bureau.knaw.nl. Meer exemplaren zijn verkrijgbaar tegen gereduceerd tarief. Zie ook de KNAW-website:
https://www.knaw.nl/09public/0905.htm
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' Dilemma's en verleidingen in het wetenschappelijk onderzoek '
Lees ook