expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Compost uit GFT-afval schoon

COMPOST UIT GFT-AFVAL SCHOON

Het Belgische dioxine-probleem heeft geen nadelige invloed gehad op de kwaliteit van compost van GFT-afval. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM, het ministerie van VROM en de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV).

Minister Pronk (VROM) heeft alle composteerders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en de tijdelijke verkoopstop ingetrokken.

Het dioxinegehalte is in een aantal in Belgie en Nederland verkochte voedingsmiddelen verhoogd geweest. Restanten hiervan zijn mogelijk in het GFT-afval terecht gekomen, waardoor dit afval en de daaruit geproduceerde compost een verhoogd dioxinegehalte zou kunnen bevatten. Minister Pronk had daarom de composteerders die Belgisch en Nederlands GFT-afval verwerken op 9 juni 1999 aangeschreven de verkoop van compost te staken.

Persvoorlichting Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Dolf Robertus
070 339 37 30

Faxnummer
070 339 13 52

Ministerie VROM
Rijnstraat 8
2515 XP DEN HAAG

06 jul 99 16:06

Deel: ' Dioxine-probleem niet van invloed op compost uit GFT-afval '
Lees ook