KENNISCENTRUM EVC

Diploma voor vrijwilligerswerk komt eraan

Vrijwilligers ontwikkelen in hun werk competenties die van waarde zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling, het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Er zijn ontwikkelingen gaande om deze competenties dan ook te erkennen in de vorm van vrijstellingen of (deel)certificaten (EVC). Erkenning van die competenties betekent een kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk en de -organisatie omdat deze zo de vrijwilligers optimaal kan inzetten. Omdat erkenning een zekere beloning inhoudt, verwacht men bovendien een grotere instroom van jongeren in de vrijwilligerssector. Het Kenniscentrum EVC (een initiatief van de ministeries OCenW, SZW en EZ) heeft in samenwerking met NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn)en sVM (Stichting Vrijwilligers Management) een onderzoek laten uitvoeren door CINOP naar de zin en mogelijkheden van erkenning van het vrijwilligerswerk.

Drie miljoen Nederlanders werken jaarlijks 600 miljoen uur vrijwillig. Zij verzetten een enorme hoeveelheid werk voor de sportvereniging, de kerk, de basisschool, de zorg, de politieke organisatie enzovoort. Het vrijwilligerswerk is een goede maatschappelijke leerplek. In de zorg heeft men dat jaren geleden al ontdekt: op de meeste plaatsen in Nederland kan iemand met zorg-ervaring deze vaardigheden laten erkennen via een zogenaamde EVC-procedure om zo versneld een diploma in ontvangst te nemen. Een andere voorloper op dit gebied is de scouting waar 36.000 vrijwilligers werken. In samenwerking met de sVM heeft de scouting vorig jaar al verschillende instrumenten ontwikkeld waardoor vrijwilligers hun opgedane kennis en kunde (in ook voor een werkgever/onderwijsinstelling begrijpelijke taal) in hun CV kunnen vermelden.Voor het andere vrijwilligerswerk zijn er hier en daar lokale initiatieven te bespeuren gericht op leerlingen; onderwijsinstellingen belonen bepaald vrijwilligerswerk via studiepunten. Deze conclusies zijn te lezen in het rapport 'Vrijwilligers en EVC' een verkenning van het EVC-potentieel in vrijwilligerswerk dat bij het Kenniscentrum EVC is te bestellen voor vier euro. Het rapport geeft een overzicht van de stand van zaken en de behoefte aan EVC-gebruik binnen het vrijwilligerswerk. Ook staan er aanbevelingen in voor het stimuleren van deze erkenning.

NIZW en sVM zijn inmiddels in opdracht van het ministerie van VWS gestart met een vervolgonderzoek. Het Kenniscentrum EVC vervult een adviserende rol bij dit project.

Noot aan de redactie:
Wilt u het volledige rapport lezen, bel dan met het Kenniscentrum. Wij zenden het u graag toe. Voor telefonische achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met:
Ruud Duvekot, coördinator Kenniscentrum EVC 030-6374711/ 0651992300 Joop Nafzger, auteur, CINOP 073-6800815

Kenniscentrum EVC Paardenhoeve 78 3992 PK Houten

11 feb 03 12:01

Deel: ' Diploma voor vrijwilligerswerk komt eraan '
Lees ook