Directe Democraten reageren op oproep van Nout Wellink


Open discussie over geheimhoudingsplicht DNB

DEN HAAG, 20101108 -- President Nout Wellink van de Nederlandsche Bank (DNB) hoopt dat er spoedig meer wettelijke ruimte komt om bevindingen over specifieke financile instellingen in de openbaarheid te brengen. In het oktobernummer van DNB Magazine stelt Wellink dat de geheimhoudingsplicht 'botst met het huidige maatschappelijk klimaat, waarin verantwoording en transparantie terecht hoog in het vaandel staan'.

De Nederlandse Bank werd vorige week door de Tweede Kamer verweten een schokgolf te hebben veroorzaakt toen afgelopen zomer plotseling bekend gemaakt werd dat tenminste veertien pensioenfondsen op korte termijn zullen moeten korten in de pensioenen.

DNB-directielid Joanne Kellerman brak direct een lans voor meer openheid bij het noemen van namen van de financile instellingen die in moeilijkheden verkeren, zeker als het gaat om pensioenfondsen.

Openheid van zaken

Wellink is terughoudend waar het banken betreft. Hij wil er niet openlijk voor waarschuwen als een bank er slecht voor staat, 'want dan gaan we bankruns organiseren'.

' Het wordt nog een hele klus om de geheimhoudingsbepaling zodanig te veranderen dat we transparant zijn daar waar het verantwoord is en dat we de kiezen op elkaar houden daar waar het noodzakelijk is.

De Politieke Vereniging Directe Democraten ( FAMILIA ) is van mening dat nu reeds volledige openbaarheid mogelijk is van documenten die betrekking hebben op de overmeestering van ABNAMRO door het bankenconsortium van RBS, Santander en Fortis in 2007, zoals de op 17 september 2007 door Minister van Financien afgegeven vvgb's ( de verklaringen van geen bezwaar ) waarmee het groene licht gegeven werd voor zowel de overname alsook de opsplitsing van het beursgenoteerde ABNAMRO.

Op website www.30miljard.nl worden de achtergronden van deze overmeestering uitgebreid weergegeven. Tevens is daar het verloop van de procedure te volgen, die gericht is op het volledig openbaar worden van de vvgb's. Daarbij is een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De procedure loopt thans bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, nadat deze door de Raad van State is doorgezonden na een gedane uitspraak op 30 juni 2010.

De openbaarheid is nodig om te kunnen bepalen hoe precies de gang van zaken is geweest in het jaar 2007 en daarna en hoe daarbij door de verantwoordelijke personen gehandeld is, zoals de Minister van Financien en de President van DNB.

De gang van zaken wordt ook onderzocht in de Parlementaire Enquete die in 2011 zal gaan starten.

Door de vermeende geheimhoudingsplicht op grond van artikel 1:89 van de Wft ( Wet toezicht effectenverkeer ) is er nog geen volledige openheid van zaken gegeven. Er is nog steeds sprake van met zwart onleesbaar gemaakte regels in de vvgb zoals die werd afgegeven aan Fortis Bank Nederland door de Minister van Financien ( Wouter Bos ) op 17 september 2007. De brief is medeondertekend door Nout Wellink als President van De Nederlandse Bank.

Waarom zijn die regels met zwarte lak onleesbaar gemaakt ?

Politieke Vereniging Directe Democraten ( FAMILIA )


Deel: ' Directe Democraten reageren op oproep van Nout Wellink '
Lees ook