Minister van Financien Wouter Bos controleerde in 2007 niet


Directe Democraten willen snel opheldering over ABNAMRO en 30 miljard euro

DEN HAAG, 20101021 -- De Politieke Vereniging Directe Democraten ( FAMILIA ) wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de gang van zaken rond de overmeestering van ABNAMRO door het bankenconsortium van RBS, Santander en Fortis in het jaar 2007 en daarna. Het groene licht voor deze overmeestering werd gegeven door de Minister van Financien met de verklaringen van geen bezwaar ( vvgb's ) van 17 september 2007 waarin strenge voorwaarden zijn geformuleerd waaraan voldaan moest worden om ABNAMRO te kunnen opsplitsen en verdelen onder de drie deelnemers van het bankenconsortium via RFS Holdings B.V.

In een brief van 15 oktober 2010 ( beslissing op bezwaar in een WOB-procedure ) schrijft het Ministerie van Financien : ' Ik heb onderzocht of ik beschik over informatie waaruit blijkt dat controle is uitgeoefend op de naleving van de in de vvgb's geformuleerde voorwaarden. Ik beschik daar niet over. Ik heb zelf nooit controle uitgeoefend op de uitvoering van de overname en de opsplitsing van ABNAMRO en de naleving van de consortiumleden ( waaronder Fortis ) van de voorschriften en beperkingen die in de verklaringen van geen bezwaar waren gesteld. Die controle is uitgeoefend door de toezichthouder De Nederlandse Bank ( DNB ), waarmee ik de verklaringen van geen bezwaar heb afgegeven. Wel heeft DNB mij achteraf in kennis gesteld van het resultaat van die controle, onder meer door mij te berichten dat op een gegeven moment was voldaan aan de voorwaarden in de eerdergenoemde verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de financiering. Daarbij heeft DNB mij geen documenten verstrekt die betrekking hebben op de clubdeal ( van EUR 10 miljard ) door u geduid. Ik heb bij mijn onderzoek dan ook geen informatie aangetroffen waar u thans om vraagt, ook niet buiten de door u genoemde periode van vier maanden ( na de afgifte van de vvgb's van 17 september 2007 ). Omdat ik niet berschik over de gevraagde informatie kan ik ook nu niet voldoen aan uw verzoek. ' De Politieke Vereniging Directe Democraten ( FAMILIA ) spoort alle fracties in de Tweede Kamer aan zo spoedig mogelijk om opheldering te vragen bij de Minister van Financien wat betreft de controle op de naleving van de voorwaarden van de vvgb's zoals die op 17 september 2007 werden afgegeven door Minister van Financien Wouter Bos zo nodig door het stellen van schriftelijke vragen. Op vrijdag 3 oktober 2008 werd door Wouter Bos ten laste van de belastingbetaler een gedeelte van verscheurde ABNAMRO terugveroverd op het beursgenoteerde Fortis ( thans Ageas genaamd ). Deze terugverovering heeft ruim EUR 30 miljard gekost. De Directe Democraten willen zo snel mogelijk de preciese gang van zaken weten en hopen dat deze spoedig door de parlementaire enquete bekend zal worden.

Zie achtergrondinformatie op www.30miljard.nl


Deel: ' Directe Democraten willen opheldering over ABNAMRO en 30 miljard euro '
Lees ook