Gemeente Leiden

Joop Maat

Hoofd Communicatie

Castelein vertrekt bij gemeente Leiden

Jan Castelein (51), sinds 22 februari jl. hoofd van de sector Burger en tevens plv. directeur van de Bestuursdienst, heeft zijn vertrek bij de gemeente Leiden aangekondigd. Castelein neemt ontslag omdat hij zich niet kan vinden in de tijdelijke vervanging van de vertrekkende gemeentesecretaris, tevens directeur Bestuursdienst, Klaas de Vries.

Het college van B&W wil voor een tijdelijke periode een interim-manager aanstellen. De interim-manager zal alle taken van de huidige gemeentesecretaris, dus ook het directeurschap van de Bestuursdienst, waarnemen.

Castelein vreest dat er daardoor onvoldoende aandacht zal zijn voor de door hem in gang gezette veranderingen. Het college deelt die vrees niet, en betreurt zijn vertrek ten zeerste.

Zoekwoorden:

Deel: ' Directeur bestuurdsdienst Castelein verlaat gemeente Leiden '
Lees ook