De Bilt, maandag 8 februari 1999

PERSBERICHT

Ad Borstlap, directeur Bve Raad, vertrekt naar KNGF

De heer drs. A.J. Borstlap (1950) vertrekt als directeur van de Bve Raad. Per 1 april is hij benoemd tot directeur van het bureau van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het bestuur van de Bve Raad zal binnenkort een interim-manager benoemen.

Ad Borstlap was directeur van de Bve Raad sinds de oprichting in 1996. Hij zorgde in deze beginfase voor een voorspoedig integratieproces van de negen organisaties die in de Bve Raad samengingen. Ad Borstlap gaf leiding aan het bureau van de Bve Raad, dat het bestuur ondersteunde als vertegenwoordiger van de bve-instellingen.De Bve Raad positioneerde zichzelf in deze periode als herkenbare landelijke belangenorganisatie van de instellingen in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en sloot als werkgeversorganisatie de eerste decentrale Cao Bve af met de vakorganisaties.

Ad Borstlap was eerder directeur beleidsuitvoering van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde en rector aan een brede scholengemeenschap in Amsterdam Zuid-Oost.

Het bestuur is erkentelijk voor de bijdrage die Ad Borstlap leverde aan de vormgeving van het bureau van de Bve Raad en het positioneren van de bve-sector in de samenleving. Het bestuur wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

De Bve Raad is de belangenorganisatie van alle instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Nederland. In de bve-sector volgen ruim 600.000 mensen opleidingen en cursussen en zijn ongeveer 50.000 mensen werkzaam.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de communicatiemanager van de Bve Raad, mevrouw Annelou van Egmond, tel. 030 221 9811. of tel. 06 53 94 41 66.

e-mail: info@BveRaad.nl

Deel: ' Directeur Bve-Raad Ad Borstlap vertrekt naar KNGF '
Lees ook