DUITSLAND INSTITUUT AMSTERDAM

Directeur Duitsland Instituut ontvangt Bundesverdienstkreuz

Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ondertekening van het samenwerkingsverdrag tussen het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) en de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) heeft de zakelijk directeur van het DIA, Lily Sprangers, uit handen van de Duitse ambassadeur in Nederland, dr. Edmund Duckwitz, het Bundesverdienstkreuz ontvangen. Deze onderscheiding van de Bondsrepubliek Duitsland wordt door de bondspresident van Duitsland, Johannes Rau, als hoogste onderscheiding verleend voor verdiensten op politiek, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied en bovendien voor bijzondere verdiensten op het gebied van de internationale betrekkingen. Lily Sprangers, sinds de oprichting in 1996, zakelijk directeur van het Duitsland Instituut, ontving de onderscheiding voor haar niet aflatende inzet om door middel van de verspreiding van kennis over het hedendaagse Duitsland de contacten tussen Nederland en Duitsland te stimuleren en te verbeteren, en daarmee bovendien een belangrijke bijdrage te leveren aan het Europese integratieproces. Het Bundesverdienstkreuz vierde in september jongstleden zijn vijftigste verjaardag en vindt zijn oorsprong in een initiatief van de toenmalige bondspresident Theodor Heuss.

Voor meer informatie via dia@dia.uva.nl of telefoon 020 525 36 90.


02 okt 01 15:41

Deel: ' Directeur Duitsland Instituut ontvangt Bundesverdienstkreuz '
Lees ook