Directeur Exporteurs Bond naar The Greenery International B.V.

's-Hertogenbosch, 15 juni 1999

De heer drs. J. van Es, nu nog directeur van de algemene Nederlandse bond van groenten- en fruitexporteurs, heeft de functie van directeur Corporate Affairs aanvaard bij The Greenery International B.V.

In zijn nieuwe functie wordt de heer Van Es (47 jaar) onder meer verantwoordelijk voor internationale betrekkingen en voor het ontwikkelen van een relatieprogramma, gericht op tuinbouw en handel. Daarnaast zal hij een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van The Greenery International B.V.

Tevens wordt de heer Van Es directeur van de VTGFP, de belangenorganisatie van de tuinbouwveilingen in Nederland, als opvolger van mr. J.J.L. van Helsdingen. Bij deze verantwoordelijkheid zijn met name de werkzaamheden in Brussel en Den Haag van groot belang.

De heer drs. J. van Es is nu ruim 5 jaar werkzaam voor de algemene Nederlandse bond van groenten- en fruitexporteurs, en was daarvoor werkzaam in marketing- en communicatie- functies bij diverse ondernemingen. Er wordt naar gestreefd dat de heer Van Es per 1 september aanstaande in dienst treedt bij The Greenery International B.V.

In een reactie verklaart de heer drs. B.J. Constandse, voorzitter van de Raad van Bestuur van The Greenery, bijzonder content te zijn met de benoeming van de heer Van Es. Zijn brede ervaring in de branche, alsmede zijn kennis van de gebieden die hij namens The Greenery gaat behartigen zullen bijdragen aan de positieve ontwikkeling van coöperatie VTN en The Greenery International B.V.

Deel: ' Directeur Exporteurs Bond naar The Greenery International '
Lees ook