X
X
X Gemeente Amsterdam


DIRECTEUR GEMEENTEWATERLEIDINGEN MAAKT GEBRUIK VAN SENIORENREGELING

De directeur van Gemeentewaterleidingen, ir. M.K.H. Gast, heeft besloten om na het bereiken van de 57-jarige leeftijd gebruik te maken van de seniorenregeling van de gemeente Amsterdam. Dat wil zeggen dat hij een stap terug doet en dat het college van B&W een nieuwe algemeen directeur Gemeentewaterleidingen zal aantrekken. Het college betreurt het terugtreden van de heer Gast wegens zijn grote deskundigheid en vele verdiensten voor de gemeente Amsterdam en voor het waterleidingbedrijf in het bijzonder, maar respecteert zijn beslissing.

Amsterdam, 5 maart 1999

Pb-16 Huub Winthagen 5523245

Zoekwoorden:

Deel: ' Directeur gemeentewaterleidingen Amsterdam doet stap terug '
Lees ook