Provincie Drenthe

Directeur-griffier verlaat provincie Drenthe

Assen, 14 augustus 2001
Persberichtnummer 01-074Directeur-griffier mevrouw Herma Rappa-Velt heeft besloten met ingang van 15 oktober aanstaande de provincie Drenthe te verlaten. Zij gaat in op het aanbod van de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen om daar directeur Klantenservice te worden.

Mevrouw Rappa (41) is op 1 juli 2000 bij de provincie in dienst getreden. Zij kwam toen van de IBG waar ze directeur Diensten was. Haar vertrek is ingegeven door de aard van de werkzaamheden. Mevrouw Rappa heeft in de achterliggende periode ervaren zich beter thuis te voelen in een uitvoerende dan in een bestuurlijke organisatie.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Directeur-griffier verlaat provincie Drenthe '


Lees ook