gemeente maastricht

013 directeur stadsbeheer verlaat gemeente maastricht

16 maart 2000

ing. kor bonnema (41) verlaat per 1 juni a.s. de gemeente maastricht. hij is daar sinds 1 januari 1999 werkzaam als directeur van de dienst stadsbeheer en facilitaire zaken (sbf). bonnema treedt per 1 juni in dienst van stienstra nv, waar hij twee directeurschappen zal bekleden: die van makelaardij en van hypotheken en verzekeringen. op termijn is hem een plaats in de raad van bestuur in het vooruitzicht gesteld.

dit carrièreperspectief is de reden waarom bonnema reeds anderhalf jaar na indiensttreding de gemeente maastricht verlaat. in deze periode is hij verantwoordelijk geweest voor onder meer de verbetering van de interne bedrijfsvoering (invoering contractmanagement), het ontwerpen van een facilitair bedrijf voor de hele gemeente (is nu decentraal geregeld), de gemeentelijke huisvesting in het nieuwe markt-maas-project, de invoering van de afvalpas maastricht en tariefsdifferentiatie voor de afvalverwerking (in te voeren per 1-1-2001).

kor bonnema studeerde hts civiele techniek en hts economische bedrijfskunde. voordat hij bij de gemeente maastricht begon, was hij werkzaam voor respectievelijk de gemeente emmen, rijkswaterstaat overijssel, gemeente utrecht en gemeente heerlen. bij de laatste werkgever was hij achtereenvolgens directeur financiën, directeur welzijn, sociale zaken en werkgelegenheid en directeur stadsontwikkeling.

het college van b&w zal zich spoedig beraden over de opvolging van kor bonnema.

Deel: ' Directeur Stadsbeheer verlaat gemeente Maastricht '
Lees ook