United Services Group

PERSBERICHT

Directeur Start ziet af van toetreding tot Raad van Bestuur United Services Group

Almere - Gouda, 3 juni 2002. De Raad van Bestuur van United Services Group N.V. maakt bekend dat de heer C.J. van Schaik, Algemeen Directeur van Start Holding B.V., afziet van toetreding tot de Raad van Bestuur van United Services Group.

De heer Van Schaik heeft na de omvorming van Start van Stichting naar Besloten Vennootschap in 1996 de bedrijfsvoering bij Start vernieuwd en sterk gericht op rendementsverbetering. In 2001 is de heer Van Schaik op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner om de unieke positie van Start ook in de toekomstReceived: from Hilten-MTA by hilten_01.vanhilten te kunnen behouden.

Nu Start definitief onderdak heeft gevonden bij United Services Group is de heer Van Schaik van mening dat zijn belangrijkste doelstellingen zijn bereikt en geeft hij er de voorkeur aan om uit te zien naar een nieuwe uitdaging. De komende maand zal de heer Van Schaik zijn werkzaamheden overdragen en hij zal Start Holding per 1 juli 2002 verlaten.

De Raad van Bestuur van United Services Group betreurt het besluit van de heer Van Schaik en wil graag haar respect en dank uitspreken voor zijn bijdrage aan de positieve ontwikkelingen bij Start.

Profiel United Services Group
United Services Group is als Europese dienstverlener actief in Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje en Centraal Europa op het gebied van flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. De aandelen United Services Group staan genoteerd aan de Effectenbeurs Euronext Amsterdam. Vanuit een aantal zelfstandige werkmaatschappijen, waaronder Unique, Start, Secretary Plus en Technicum (detachering & uitzending), United Capacity, United Technical Solutions en United ICT Solutions (werving & selectie, detachering en projectmatige activiteiten voor vakspecialisten), United Independent Solutions (dienstverlening aan zelfstandigen zonder personeel), Luzac College en InterCollege (opleidingen) en Telecom Direct en Call-IT (customer contact-centers), worden de diverse dienstverleningsvormen aangeboden.

Raad van Bestuur
United Services Group N.V.

Internetadres: www.UnitedServicesGroup.nl

Deel: ' Directeur Start ziet af van toetreding tot Raad van Bestuur United S.. '
Lees ook