Provincie Zeeland

Directeur Vos verlaat PSD

Met ingang van 1 september verlaat directeur mr. D.F. Vos de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD). De heer Vos (geboren 30 maart 1939), trad in het voorjaar van 1987 toe tot de PSD-directie; hij maakt nu gebruik van de regeling flexibel pensioen en uittreding (FPU).
Voor zijn directeurschap bij de PSD was de heer Vos onder meer medewerker van het kabinet van de commissaris van de koningin (1971-1975) en hoofd van het bureau ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de provincie Zeeland (1975-1987). Zijn nevenfuncties zijn voorzitter van de stichting Godshuizen in Middelburg en lid van het centraal stembureau Zeeland. Eerder was hij in zijn vrije tijd onder meer raadslid in Middelburg, inclusief fractievoorzitter (VVD), lid van het hoofdbestuur van dezelfde partij en van het dagelijks bestuur van de VVD-Zeeland, oprichter en voorzitter van de stichting Kinderopvang Middelburg en bestuurslid van de Zeeuwse boerderijenstichting en de stichting Streekziekenhuis Walcheren. Eind augustus wordt in besloten PSD-kring afscheid van de heer Vos genomen.

De PSD gaat per 1 september verder onder de eenhoofdige leiding van huidig directeur drs. H.E.C.M. Thomaes. Waarnemend directeur wordt per gelijke datum afdelingshoofd/inspecteur technische dienst C.J. Saman.

20 augustus 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 41/2001

Deel: ' Directeur Vos verlaat Provinciale Stoombootdiensten Zeeland '
Lees ook