Gemeente Eindhoven

Persbericht: 25 februari 2003, no. 31

Directeur WZI Eindhoven vertrekt naar gemeente Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft Ria Doedel, de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen (WZI), eervol ontslag verleend. Ria Doedel gaat per 15 mei naar de gemeente Nijmegen waar zij is benoemd als directeur Inwonerszaken. Doedel heeft ruim 5 jaar als directeur bij de dienst WZI gewerkt.

Het college van B&W Eindhoven vindt het jammer dat een dergelijke deskundige directeur vertrekt en feliciteert haar uiteraard van harte met deze nieuwe uitdaging.
Ria Doedel geeft als motivatie voor haar vertrek dat zij bij de gemeente Nijmegen leiding kan gaan geven aan een brede dienst.

De dienst Inwonerszaken houdt zich bezig onder meer bezig met welzijn, sport, cultuur, onderwijs, jeugdbeleid, burgerzaken, belastingen, kredietverstrekking, armoedebeleid, de bijstand en arbeidsmarktbeleid.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Zoekwoorden:

Deel: ' Directeur WZI Eindhoven vertrekt naar gemeente Nijmegen '
Lees ook