expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Benoemingen SZW

Nr. 99/86
21 mei 1999

Twee directeursbenoemingen bij ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mr. M. (Margo) Brandsma wordt per 1 augustus 1999 benoemd tot directeur Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Margo Brandsma was sinds 1 januari 1995 werkzaam bij SZW als directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. Margo Brandsma volgt bij de directie Toezicht drs. P.W.A. (Peter) Veld op die per 17 mei jl. bij SZW is benoemd tot plaatsvervangend Secretaris-Generaal.

Mr. W.D. (Wouter) Oldemans wordt per 1 september 1999 benoemd tot direcetur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden.

Wouter Oldemans is bij SZW directeur geweest van drie beleidsdirecties. Het laatst was hij directeur Arbeidsmarkt. Hij volgt Margo Brandsma op.

De benoemingen zijn met betrokkenheid van de Algemene Bestuursdienst tot stand gekomen.

21 mei 99 16:06

Zoekwoorden:

Deel: ' Directeursbenoemingen bij ministerie SZW '
Lees ook