CNV BEDRIJVENBOND

Directie DSM schendt centraal akkoord

CNV Chemie en energie is uiterst verontwaardigd over de opstelling van de directie van DSM. De top van het bedrijf heeft zich een salarisverhoging toegekend van 3,5 procent structureel en een bonus van 20 procent. Volgens het centraal akkoord kunnen de werknemers niet meer dan maximaal 2,5 procent krijgen. De bond vraagt bij DSM 2,5 procent plus 1 procent eenmalig.

Bestuurder Peter Hendrix vindt de houding van de directie van het chemieconcern volstrekt ongeloofwaardig. 'In het centraal akkoord staat een oproep om salarissen boven de cao in de pas te laten lopen met de loonstijging van de werknemers. Het is onbegrijpelijk dat de directie zich hier niets aan gelegen laat liggen. Bovendien maakt het ons als vakbond heel moeilijk om werknemers te overtuigen van de noodzaak van een matige loonsverhoging.'

In het verlengde hiervan betreurt CNV Chemie en energie het dat DSM niet of nauwelijks investeert in de werkgelegenheid in Limburg. DSM heeft onlangs Roche gekocht, terwijl de bond liever had gezien dat met het geld in Limburg was geinvesteerd. De praktijk is nu dat veel oudere werknemers boventallig worden verklaard en er niet in deze werknemers wordt geinvesteerd. Ook dit is wat CNV Chemie en energie betreft in strijd met de geest van het centraal akkoord.

Nadere inlichtingen:
Peter Hendrix (bestuurder CNV Chemie en energie), tel.: 06 - 51 60 19 69
Jan Immerzeel (persvoorlichting), tel.: 06 - 22 39 30 12

Houten, 13 februari 2003

13 feb 03 09:11

Deel: ' 'Directie DSM schendt centraal akkoord' '
Lees ook