Nieuws Spoorwegvakbond FSV


NSR Directie geeft visie prijs

Notitie 'Bestemming: Klant' telt bijna 200 pagina's

Utrecht, 31 mei 1999

Afgelopen week heeft het FSV-bestuur de door de directie NS Reizigers gewenste invulling van 'Bestemming: Klant' ontvangen. Een bijna 200 pagina's tellende notitie, waaruit blijkt dat de directie haar plannen al langer dan vandaag op de plank klaar had liggen.

Afgelopen vrijdag werd een gedeelte van de plannen breed uitgemeten in de media: het sluiten van alle loketten. Voor de NS'er oud nieuws, immers de directie was enkel op dit punt glashelder geweest in 'de loods'. Dat de FSV zich ernstig zorgen hierbij maakt voor ondermeer de sociale veiligheid op stations, zal u duidelijk zijn.

Ten opzichte van de schema's in 'de loods' per standplaats, voor inzet rijdend personeel, zijn 'vernieuwde' percentages uitgebracht. De directie noemt dit voortschrijdend inzicht. De FSV heeft de directie aangegeven om in het kader van hun 'puntualiteitsplan', de efficiency onder rijdend personeel terug te draaien waardoor betere diensten en uitvoering mogelijk moeten zijn en de voorgenomen wijzigingen niet noodzakelijk maken. De directie ziet hier niets in.

In een eerste reactie op de notitie heeft de FSV op 25 mei jl. de directie NS Reizigers gevraagd wat de gevolgen van de plannen zijn, nu er een kabinetscrisis is. De FSV kan zich voorstellen dat een aantal belangrijke overheidsbesluiten forse vertraging oplopen. Wij denken hierbij aan de behandeling van de nota 'de Derde Eeuw Spoor', de vernieuwing van de Spoorwegwet en de aanbesteding van de HSL Zuid (binnenlands verkeer).
De directie van NS Reizigers ziet vooralsnog geen reden om de plannen 'Bestemming: Klant' te vertragen, dan wel uit te stellen.

Directeur Hans Huisinga heeft voortdurend aangegeven dat de peilers onder de plannen mede en in belangrijke mate gebaseerd zijn op het nog af te sluiten 'prestatiecontract' met de overheid en het binnenhalen van 'de HSL-Zuid'.

Tevens wil de FSV duidelijkheid over de 'regelende' perronorganisatie, welke in de notitie onderbelicht blijft. Ook willen wij dat de uitslag van de onder de medewerkers gehouden enquête per ommegaande en dus voor de vervolggesprekken openbaar wordt gemaakt.

Alle FSV-kaderleden bij NS Reizigers hebben inmiddels de notitie ontvangen. Voor nadere informatie kunt u ook bij deze collega's terecht.

De directie van NS Reizigers wil de gesprekken/onderhandelingen met bonden over de inhoud van 'Bestemming: Klant' op 7 juni starten, in een cyclus van tweemaal per week. De FSV wenst echter allereerst de in de ledenraadplegingen vastgestelde randvoorwaarden ter sprake brengen, om daarna te bezien of verdere discussie zin heeft.

Deel: ' Directie NS reizigers geeft visie prijs '
Lees ook