CORDAID

Directieraad Cordaid nu benoemd

DIRECTIERAAD NIEUWE ONTWIKKELINGSORGANISATIE CORDAID NU BENOEMD

De Raad van Toezicht van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid - de organisatie waarin Bilance, Memisa, Mensen in Nood zullen opgaan - heeft in zijn vergadering van 15 maart jl. de leden van de Directieraad van de nieuwe organisatie benoemd. De benoemingen gaan per 1 april a.s. in.

Algemeen Directeur wordt drs. H.A.J. Kruijssen (55), sinds 1985 directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Bilance (voorheen Cebemo) in Oegstgeest. Hans Kruijssen was van 1980 tot 1985 hoofd Coördinatie Particuliere Activiteiten en van 1975 tot 1980 hoofd Bureau Juridische Zaken, beide op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hans Kruijssen studeerde Internationaal Recht aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht.

Drs. G.T.F. Eskens (49) zal de functie van Directeur Projecten gaan vervullen. Guus Eskens is sinds 1996 directeur van Memisa Medicus Mundi in Rotterdam. Van 1991-1996 was hij directeur Operationale Zaken van IDA in Malta, een niet-commerciële farmaceutische groothandel voor geneesmiddelen in de Derde Wereld, en van 1987-1989 hoofd Klinisch Geneesmiddelenonderzoek bij Gist Brocades. Hij werd van 1984-1987 door Memisa uitgezonden naar Ghana, waar hij verantwoordelijk was voor de lokale productie en distributie van geneesmiddelen in de particuliere gezondheidszorg. Guus Eskens studeerde farmacie in Leiden en Montpellier.

Mw. drs. M. van den Hombergh (37) is de nieuwe Directeur Marketing. Mechtild van den Hombergh is sinds 1996 hoofd Communicatie & Marketing bij Mensen in Nood in Den Bosch en vervult daar sinds oktober jl. de functie van waarnemend directeur. Zij werkte van 1994-1996 als projectleider bij De Schepper Campagnes en van 1991-1994 als beleidsmedewerker bij PSO, een vereniging die uitzendingen van deskundigen naar ontwikkelingslanden coördineert. Mechtild van den Hombergh studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De drie directeuren vormen samen de directieraad. De huidige voorzitter van de directieraad, mw. drs. C.J.W.M. Aquarius, blijft tot 2000 in functie. Najaar 1999 zal de nieuwe organisatie op één lokatie zijn gehuisvest in Den Haag. De fusie betreft 250 mensen en er vallen geen gedwongen ontslagen.

Cordaid besteedt jaarlijks ruim 300 miljoen gulden aan ontwikkelingsprojecten en -programma's in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Door de fusie komen de aandachtvelden structurele armoedebestrijding (Bilance), noodhulp (Mensen in Nood) en gezondheidszorg (Memisa) onder één dak. Cordaid ontvangt haar middelen van de Nederlandse overheid (medefinanciering uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking) en de Europese Unie en uit particuliere fondsenwerving (zo'n 75 miljoen gulden per jaar). Cordaid beschouwt daarnaast ontwikkelingseducatie in Nederland en nationale en internationale beleidsbeïnvloeding als belangrijke taken.

Deel: ' Directieraad voor nieuwe ontwikkelingsorganisatie Cordaid '
Lees ook