Gemeente Groningen

17
JUN
11.08

Persbericht

Discussie nodig over grenzen privacy bij zorgmijders 14-06-2002

Wanneer de hulpverlening aan mensen die alle zorg mijden stagneert, dienen alle betrokken instanties informatie uit te wisselen om ervoor te zorgen dat toch de juiste hulp wordt geboden. Hierbij mogen de grenzen van de privacy worden opgezocht. Dit is één van de aanbevelingen die het college van burgemeester en wethouders van Groningen doet op grond van de rapportages over de hulpverlening aan een inwoner van de stad, die op 12 april 2002 dood werd gevonden in zijn woning.

Over de periode van anderhalf jaar voorafgaand aan het overlijden van betrokkene zijn twee rapportages gemaakt: één over de hulpverlening en één over de contacten vanuit de gemeente Groningen als werkgever. In het eerste rapport zijn, naast de gegevens van de huisarts, bedrijfsarts, GGD, Regiopolitie en advocaat, ook de contacten met de familie opgenomen.

De eerste conclusie hiervan luidt dat de naaste familie bij meerdere hulpverlenende instanties en de politie dringend om aandacht en hulp heeft gevraagd. Vervolgens concluderen B&W dat deze instanties adequaat hebben gereageerd op verzoeken om hulp van de naaste familie. Toch moet ook vastgesteld worden dat de pogingen van alle betrokkenen om contact te leggen op enig moment zijn vastgelopen. Een verzoek tot dwangopname is door de rechter afgewezen.
B&W leggen het verslag over de hulpverlening ter beoordeling voor aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook de separate rapportage van de Stichting GGz gaat naar deze Inspectie.

Werkgeversrapport
De conclusie van het tweede rapport van B&W (over de gemeente Groningen als werkgever) is dat de werkgever alle formele mogelijkheden heeft benut om met de medewerker in contact te komen en hulpverlening aan te bieden. Daarnaast hebben ook collega's hun uiterste best gedaan contact met de medewerker te houden. Dat is echter door herhaalde afwijzing van de medewerker niet gelukt. In het rapport concluderen B&W tevens dat een werkgever geen verdere mogelijkheden heeft om met de desbetreffende persoon in contact te komen of hulpverlening aan te bieden. Het college zal nu een protocol ontwikkelen om in specifieke situaties van personen die elke vorm van contact afwijzen, toch maatregelen te kunnen nemen.

Grenzen privacy
B&W stellen vast dat een tragische afloop in gevallen wanneer iemand geen enkel contact of zorg wil, niet altijd kan worden voorkomen. Wel moet al het mogelijke worden gedaan om de benodigde hulp te bieden. De betrokken instanties dienen meer informatie over een cliënt uit te wisselen, bijvoorbeeld in de vorm van een 'zorgconferentie'. Op dit moment staan de privacyregels dit gedeeltelijk in de weg. B&W van Groningen willen een discussie voeren over grenzen van de privacy bij hulpverlening.

Deel: ' Discussie nodig over grenzen privacy bij zorgmijders Groningen '
Lees ook