Stichting Patiëntenbeweging & Informatietechnologie Nederland

Project Farmaceutische Zorg

Het geneesmiddelenbeleid van het ministerie van VWS is gericht op veilige en betaalbare farmaceutische zorg voor iedereen. De laatste jaren zijn de kosten voor geneesmiddelen echter zo snel gestegen dat dit een bijzonder punt van zorg is geworden.

De Nederlandse regering heeft daarom besloten tot actie over te gaan. In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen om de kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg te verbeteren. De basis voor deze maatregelen is het advies van de commissie Koopmans

Voor dit project heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een site opgezet: www.farmazorg.nl

Op deze site kunt u, als (ervarings)deskundige meepraten over het farmaceutisch debat. Over de eerste stelling wordt al stevig gediscussieerd en een tweede stelling (een citaat uit het rapport van Rob Oudkerk "Toverballen met effect") staat er inmiddels ook op.

De siet is gericht op personen die professioneel betrokken zijn bij de farmaceutische zorg: artsen, apothekers, verzekeraars, beleidsmakers, vertegenwoordigers van groothandel, industrie en patiëntenorganisaties.

31 maart wordt, in samenwerking met de Consumentenbond een discussie gericht op consumenten/patiënten getart. De eerste stelling heeft betrekking op de vraag of voorschrijvers de reden van gebruik op het recept moeten zetten.

Deel: ' Discussie over beleid geneesmiddelen '
Lees ook