MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

MARKTPARTIJEN EN OVERHEID DISCUSSIEREN OVER STANDPUNT EUROPEES

INFORMATIE- COMMUNICATIEBELEID

Donderdag 9 december 1999 discussiëren verschillende marktpartijen en het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tijdens een workshop over het Nederlandse standpunt ten aanzien van de mededeling van de Europese Commissie 'The 1999 Communications Review'.

Nederland zal februari volgend jaar haar standpunt neerleggen ten aanzien van de herziening van de Europese regelgeving over de communicatie-infrastructuur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben momenteel een standpunt vastgesteld. Tijdens de workshop kunnen marktpartijen kennis nemen van dat standpunt. Tevens kunnen betrokken partijen hun ideeën kenbaar maken. De opmerkingen van partijen zullen worden meegenomen in de formulering van het definitieve standpunt.

Het Nederlandse standpunt gaat begin volgend jaar naar de ministerraad waarna het door de Kamer wordt behandeld. Het wordt uiterlijk 15 februari 2000 voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie zal de reacties uit diverse landen analyseren en in de loop van de zomer met voorstellen voor nieuwe richtlijnen komen.

Hans Scholten, 070 - 351 6544

08 dec 99 15:06

Deel: ' Discussie over Europees informatie- communicatiebeleid '
Lees ook