Ingezonden persbericht

De discussie wel of geen schotelverbod laait op

LEUSDEN, 20040721 -- Op dit moment is de discussie, wel of geen schotelverbod, in volle hevigheid losgebarsten. Er zijn diverse meningen over het plaatsen van schotels, is dit nu wel of niet toegestaan. Deze vraag is eigenlijk zeer eenvoudig te beantwoorden: Een verbod op schotels is volgens de EU niet toegestaan. Volgens Pieter Hertzinger, aanbieder van GSO installaties, zou de vraag als volgt gesteld moeten worden; zijn er goede alternatieven voorhanden waardoor de schotels aan de gevels van flats overbodig worden?


Als alternatief worden er, als test, door diverse kabelmaatschappijen specifieke programmapakketten aangeboden met een aantal programma's gericht op allochtonen. Deze pakketten kosten veel abonnementsgeld (via de schotel is de ontvangst gratis) en voorzien nog niet in 20% van de behoefte. Vergelijk het met het volgende; u woont als Nederlander in het buitenland en de kabelmaatschappij levert u Nederland 1, RTL 4 en RTL 5, terwijl u met uw schotel alle Nederlandse programma's gratis kunt ontvangen, zou u in dit geval uw schotel vrijwillig verwijderen?

Het alternatief voor "schotels aan de gevel" is er al enige tijd in de vorm van een GSO installatie. Vier tot vijf centraal en onopvallend geplaatste schotelantennes welke in totaal meer dan 400 vrij te ontvangen TV en meer dan 300 vrij te ontvangen radio kanalen doorgeven, alle in digitale kwaliteit. Dit is een volwaardig alternatief waardoor de allochtoon niet verstoken blijft van zijn "eigen TV programma's" en dus de schotel aan de gevel overbodig wordt.

In de praktijk (en volgens een onderzoek van woningbouwcorporatie Het Oosten) blijkt dat de allochtone bewoner zelfs liever gebruik maakt van de GSO installatie dan van zijn "eigen schotel". Dit vanwege het grote aanbod en de goede kwaliteit. Tevens is hij af van de stigmatisatie.

Woningbouwcorporaties kunnen nog veel grotere voordelen behalen met een GSO installatie omdat de bekabeling het eigendom is van de corporatie (in tegenstelling tot de coaxkabel van de kabelmaatschappij). Hierdoor kan deze GSO coaxkabel ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Inmiddels zijn en worden er projecten uitgevoerd waarbij :

* De coaxkabel kan worden gebruikt als LAN kabel (computer netwerk) voor doorgifte van ADSL internet aan de bewoners. Aangezien dit collectief wordt aangeboden liggen de prijzen voor het internet 20 tot 30% lager dan de normale internet aanbiedingen.
* Bij deze projecten wordt eveneens een bewonersportaal aangeboden waarbij de bewoners, de corporatie en het gebouw centraal staan. Op de portaal worden live beelden getoond, is er een chat mogelijkheid tussen de bewoners, vraag en aanbod, veel informatie van de corporatie,enzovoorts.
* De coaxkabel kan worden gebruikt om de meest populaire TV programma's door te sturen (de top 25 van kabel TV). Deze programma's worden ontvangen via de GSO schotels en omgezet naar kabel TV frequenties. De abonnementskosten liggen beduidend lager dan bij de kabelmaatschappijen, 30 tot 50% lager voor 25 analoge TV kanalen.
* De coaxkabel kan worden gebruikt voor de intercominstallatie. Indien het renovatie of nieuwbouw betreft kan hierdoor de bekabeling, welke geïnstalleerd moet worden voor de intercominstallatie, in zijn geheel komen te vervallen. De GSO coaxkabel wordt gebruikt van het beltableau bij de entree tot aan de woning, daarbij worden zowel spraak als beeld doorgegeven.
* De coaxkabel kan worden gebruikt voor uitlezing van de gas-, water- en elektriciteitsmeter. De Nuts aanbieder heeft hierdoor de mogelijkheid op afstand de meterstanden te controleren.
* Hiermee eindigen de voorbeelden niet. Op dit moment zijn de diensten die gebruik gaan maken van dezelfde GSO coaxkabel, zorg op afstand en VoIP (Voice over IP), in ontwikkeling.

De GSO installatie biedt dus veel meer dan alleen een service voor de allochtone bewoners. Deze kan zelfs besparing opleveren in renovatie en nieuwbouw, omdat een aantal infrastructuren kunnen komen te vervallen.

In de afgelopen drie jaren zijn er meer dan 3000 woningen ontsloten op GSO installaties en alleen dit jaar worden er al meer dan 2000 woningen aangesloten, waarbij de gemiddelde deelname meer dan 60% is en de gevels vrij zijn (en blijven) van schotelantennes.

Een aantal corporaties welke GSO standaard opnemen zijn; Het Oosten, Ymere, PWV Wonen, De Woningbouw, Haag Wonen. Corporaties welke GSO opnemen in geselecteerde gebouwen zijn; WoonInvest, Eemland, Standvastwonen, Portaal, Patrimonium en AWV (Rochdale /DeltaForte).

Deel: ' Discussie wel of geen schotelverbod laait op '
Lees ook