Discussieavond nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers

Vooruitkijken naar de wijziging van de WOR

LEUSDEN, 20040825 -- Uitnodiging voor een open discussie met panel en publiek op 22 september 2004, aanvang 19.00 uur. Voor adviseurs, journalisten, politici, OR-leden, beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en positie van medezeggenschap. Gratis deelname, koffie en thee. Lokatie: t'Ros Beyaart, Hamersveldseweg 55, Leusden Aanmelden: mail naar arnoud@bpo-groep.nl of bel 033-4321088Meer informatie over ontwikkeling van de nieuwe Wet vindt u op: htt://www.ORnieuwestijl.nl.
ORnieuwestijl.nl is het medium voor iedereen die te maken heeft met de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) en de aankomende nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers (WMW).


Avondprogramma


Inleiding: Korte toelichting op de laatste stand van zaken met betrekking tot de voorgestelde nieuwe wet (WMW)


1) Als ik Minister de Geus was, op welke 5 punten zou ik dan de nieuwe wet laten afwijken van de oude WOR.


2) Gevolgen waar de OR mee te maken kan krijgen. Wat is de invloed van de huidige voorstellen op onderwerpen die van belang zijn voor het praktijkwerk van de OR, waaronder:


* Fusie en reorganisaties

* Arbeidsvoorwaardenbeleid

* Personeels en sociaal beleid

* Faciliteiten zoals Voorzitters en secretarissen
* Arbeidsomstandigheden

* Ondernemingsstrategie

* Beginnende OR-leden

* Financieel-economisch beleid

* Beinvloedingsmogelijkheden


3) Wat betekenen de voorgestelde wijzigingen voor verschillende OR-en:


* 'Strategische OR-en:

* 'Controlerende' OR-en

* 'Meegaande' OR-en

* Ondernemingen waar geen OR is.


4) Hoe kunnen wij invloed uitoefenen op de vorming van de nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers?


Deze avond wordt u aangeboden door de BPO Adviesgroep. BPO Adviesgroep heeft als missie het versterken van de stem van de medezeggenschap. Vanuit deze missie willen wij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie omtrent werknemersbetrokkenheid in organisaties.


www.BPO-groep.nl
www.OR-Online.nl
www.ORnieuwestijl.nl

Deel: ' Discussieavond nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers '
Lees ook