Rijksuniversiteit Groningen

Discussieavond over immigratie en integratie

Discussieavond o.l.v. dr. Baukje Prins (Rijksuniversiteit Groningen). Sinds de spectaculaire opkomst van de LPF in Nederland is het maatschappelijk debat over de multiculturele samenleving in een wilde stroomversnelling geraakt. Onvrede over het immigratiebeleid van de afgelopen decennia en over de gebrekkige integratie van 'nieuwkomers' staat voor een steeds groter deel van de autochtone bevolking boven aan de lijst van ergernissen. De ontwikkeling in Nederland staat niet op zich. Op meer plekken in de wereld is sprake van politieke bewegingen die hun succes deels danken aan een 'harde lijn' tegenover immigranten. Toch is het debat over immigratie en integratie in ieder land anders. Drie onderzoekers - uit Frankrijk, Canada en Noorwegen - doen uit de doeken wat de belangrijkste thema's zijn in het nationale integratiedebat in hun eigen land. Is het 'cultuurdebat' in Noorwegen wezenlijk anders dan het onze? Hoe is de situatie in een land als Canada, waar een lange traditie van immigratie bestaat? Valt er van andere Westerse landen misschien nog iets te leren?

Sprekers en thema's: Laurent Chambon (Universiteit van Amsterdam) 'Het debat in Frankrijk'; Karim H. Karim (School of Journalism and Communication, Carleton University Ontario) 'Het debat over multiculturalisme in de Canadese pers: voorbode van een politieke storm?'; Anniken Hagelund (Institute for Social Research, University of Oslo) 'De kwestie van cultuur. Noorse debatten over integratie'

Deze bijeenkomst is georganiseerd i.s.m. De Balie, FORUM en het tijdschrift Migrantenstudies. De sprekers publiceerden analyses van het integratiedebat in hun eigen land in een special van dit blad die tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar is tegen gereduceerd tarief.

Datum en tijd

woensdag 12 februari 2003, 20.00 - 22.00 uur

Onderwerp

Debatten over immigratie en integratie van nieuwkomers in andere Westerse landen

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. 050 363 5464, www.rug.nl/studium

Deel: ' Discussieavond over immigratie en integratie in Groningen '
Lees ook