Gemeente Voorschoten

Persberichten - Discussieavond 'wonen, zorg en welzijn' Uitgebracht op: vrijdag 14 februari 2003

Het Aanbieders Platform Voorschoten organiseert op 18 februari a.s. een discussiebijeenkomst onder de titel 'betrokken bij de toekomstvisie - een visie op wonen, welzijn en zorg in Voorschoten'. De discussiebijeenkomst vormt een aanzet tot het ontwikkelen van een toekomstvisie. Met deze discussie wil het Aanbieders Platform alle partijen die te maken hebben met de beleidsvorming op dit gebied betrekken bij de ontwikkeling van de toekomstvisie. Genodigden voor de discussie zijn onder andere cliëntenraden, huisartsen, apothekers en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dagvoorzitter is mevrouw Gehner-Ellenberger, voorzitter van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord.

De doelgroep van het Aanbieders Platform Voorschoten bestaat uit ouderen; soms met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Vooral voor deze groep mensen wil het Aanbieders Platform Voorschoten voor de toekomst een samenhangende visie ontwikkelen op gebied van wonen, welzijn en zorg in Voorschoten. Op dit moment zijn deze drie zaken versnipperd georganiseerd. Ook streeft het Aanbieders Platform ernaar het aanbod beter afstemmen op de vraag van de cliënten.

Naar verwachting nemen, behalve de leden van het platform, ongeveer veertig verschillende organisaties en personen deel aan de discussie. Bij het ontwikkelen van een visie bestaan immers raakvlakken met partijen die geen lid zijn van het Aanbieders Platform, maar wel zijn betrokken bij de onderwerpen wonen, welzijn en zorg. Hetzij aan de vraagkant, hetzij aan de aanbodskant. Het platform wil een breed gedragen toekomstvisie ontwikkelen, die ten goede komt aan alle mogelijke betrokkenen. De inbreng van de genodigden tijdens deze discussiebijeenkomst wordt daarom onderdeel van de uiteindelijke visie.

Het Aanbieders Platform Voorschoten is in de zomer van 2001 opgericht als opvolger van de Stuurgroep Zorg. Doelstelling is het afstemmen en coördineren van de verschillende vormen van zorg- en dienstverlening. Het platform neemt initiatieven voor verbeteringen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het platform bestaat overwegend uit aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Voorschoten. Deelnemers zijn: Directie serviceflat Richard Wagner en Rossini, Gemeente Voorschoten, KVV (Adegeest), Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten, Stichting Zorgcentra Vlietlanden ('t Hofflants Huys en Foreschate), Valent-RDB, Verzorgingshuis Huize Oud Bijdorp, Woningbouwvereniging Vidomes, Woningbouwvereniging Zijl en Vliet, Woonzorg Nederland en Zorggroep Horst en Vlietstreek.


- einde bericht -

Deel: ' Discussieavond 'wonen, zorg en welzijn' in Voorschoten '
Lees ook