D66

ORDENEN VAN RUIMTE

De wijze waarop besluiten over projecten in de ruimtelijke ordening totstandkomen, is in discussie. Minister Pronk heeft de Kamer toegezegd met een Nota over een fundamentele wijziging van de WRO te komen.

De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de SWB heeft alvast een discussienota gemaakt voor een nieuwe wet. Op 20 januari 2000, aanvang 19.30 uur organiseert de SWB een discussiebijeenkomst over dit onderwerp in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. U kunt zich aanmelden via e-mail aan swb@d66.nl. De discussienota Ordenen van ruimte kost 10,-- en wordt u desgewenst na inschrijving toegezonden.

De klassieke territoriale benadering die het beleid in de ruimtelijke ordening kenmerkt, staat haaks op de manier waarop de verhoudingen tussen de actoren in de ruimtelijke ordening zich vandaag de dag ontwikkelen. Een netwerkachtige benadering wordt er door geblokkeerd. Terwijl die nou juist nodig is om terwille van dynamiek en democratie de adequate procedures te ontwikkelen. Dan zijn kriteria van belang, zoals transparantie, flexibiliteit en integratie, evenals een benadering die op alle niveaus van bestuur gelijk is gestemd.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Hein Struben en Bram van Hengel, SWB-werkgroep RO/VH Christiaan de Vries Directeur SWB D66


Programma

Studiebijeenkomst Ordenen van ruimte
Datum: 20 januari 2000
Aanvang: 19:30 uur
laats: Tweede-Kamergebouw Den Haag
Doel: Discussie over een nieuw wettelijk raamwerk voor het ordenen van ruimte

Programma:

* 19:30 uur

+ Opening voorzitter Hein Struben

* 19:35 uur

+ Inleiding Machteld Versnel-Schmitz, voormalig Tweede-Kamerlid, thans werkzaam bij Natuurmonumenten. Toelichting op de discussienota Ordenen van ruimte
* 20:00 uur

+ Reactie Mr N.F.J. Koeman, Stibbe Simont Monahan Duhot. Reactie op de voorstellen

* 20:20 uur

+ Discussie

* 21:30 uur

+ Afsluiting voorzitter

U kunt zich per email aanmelden bij de SWB: swb@d66.nl

Deel: ' Discussiebijeenkomst D66 ordenen van ruimte '
Lees ook