Geachte redactie,

Wellicht is onderstaande informatie over de discussiebijeenkomst van de Consumentenbond over maatschappelijk verantwoord ondernemen interessant voor de bezoekers van uw site.

Vriendelijke groet,

Casper van Riet

(070) 445 44 72

'Met respect', een discussie
over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onder het motto 'Met respect' organiseert de Consumentenbond voor maandag 15 maart as. een discussiebijeenkomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doel van de bijeenkomst is het debat over verantwoord ondernemen tussen het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties een impuls te geven. Gerrit Ybema, staatssecretaris van Economische Zaken en Dick Westendorp, directeur van de Consumentenbond zullen met een korte inleiding aan het begin van de bijeenkomst het debat over verantwoord ondernemen starten. Een interactief programma met workshops, tafelgesprekken en multimediale presentaties volgt. Met een slotdebat onder leiding van journalist/presentator Frits Spits wordt de bijeenkomst afgesloten.

Tijdens de
discussiebijeenkomst staat 'ondernemen met respect', ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Daarbij zal het erom gaan welke ecologische en sociale doelstellingen organisaties nastreven naast hun economische doelen, en vooral ook hoe daaraan binnen de onderneming inhoud wordt gegeven.

Bewust heeft de
Consumentenbond ervoor gekozen de discussiebijeenkomst op maandag 15 maart as. te houden. Het is 15 maart immers 'Wereldconsumentendag'. Over de gehele wereld vinden in het kader daarvan manifestaties plaats waarbij de consument en consumentenrechten centraal staan. Als extra teken van verbondenheid met consumenten over de gehele wereld zorgt de Consumentenbond ervoor dat de deelnemersbijdragen (f 195 p.p.) geheel ten goede komen aan het Anne Fransenfonds, een organisatie die subsidies verleent aan projecten ten behoeve van consumenten in de Derde Wereld en Oost Europa.

Discussiebijeenkomst: 'Met
respect', een discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Datum: maandag 15 maart 1999,
van 15.30 uur tot 18.30 uur

Plaats: Central Studios,
Utrecht

Deel: ' Discussiebijeenkomst Maatschappelijk verantwoord ondernemen '
Lees ook