Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 03/02/2003


---

Discussiemiddag Bewegingswetenschappen

De Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU organiseert op vrijdag 7 februari een 4Lagerhuis-achtige4 discussiebijeenkomst over bewegingswetenschappen. Prof. dr. Henk Timmerman, emeritus hoogleraar Farmacochemie van de VU en actief lid van de bond tegen de kwakzalverij leidt de discussies. Er vindt ook een wetenschapsquiz plaats; alle belangstellenden zijn welkom.

De stellingen die tijdens de 4Lagerhuis-discussie4 aan de orde komen zijn:

1. Bewegingswetenschappen bereidt studenten goed voor op de arbeidsmarkt

2. Bewegingswetenschappen hoort niet thuis op een universiteit

3. Wetenschap en sportpraktijk spreken dezelfde taal

4. Er bestaat geen principieel verschil tussen bepaalde trainingsvormen en het toedienen van doping

Stelling 1

Voor: Geert Savelsbergh (universitair docent met als voornaamste interessegebied de koppeling van visuele waarneming en bewegingscovrdinatie) en Jaap van Diekn (hoogleraar biomechanica)

Tegen: Maarten Hupperets, Meint Jan Elzinga en Tessa Westendorp (allen oud-studenten van de faculteit)

Stelling 2

Voor: Jos van den Broek (hoofdredacteur van Natuur & Techniek Wetenschapsmagazine) en Dirk Jan Veeger (universitair docent en bestuurslid van de faculteit)

Tegen: Maarten Bobbert (universitair hoofddocent met als specialiteit neuromusculaire sturing) en Peter Beek (hoogleraar covrdinatiedynamica)

Stelling 3

Cees Vervoorn (ex Olympisch zwemmer, tegenwoordig directeur van de ALO Amsterdam, chef de mission bij de paralympics in Sydney en Atlanta)

Luc van Agt (inspanningsfysioloog bij PSV voetbal en zwemploeg)

Marcel Sturkenboom (directeur Topsport NOC*NSF en maakte deel uit van het team de mission tijdens de Olympische Spelen in Sydney)

Hanno van der Loo (eigenaar van AdPhys)

De bovenstaande mensen uit de sportpraktijk die ook bewegingswetenschappen aan de VU studeerden bediscussikren stelling 3 met medewerkers van de faculteit:

Peter Hollander (hoogleraar bewegingsfysiologie en decaan FBW)

Jos de Koning (universitair docent en projectleider (klap)schaatsonderzoek)

Jo de Ruiter (universitair docent en o.a. betrokken bij onderzoek naar vibratietraining oftewel de trilplaat)

Jacques van Rossum (expert in talentontwikkeling bij sport en dans)

Stelling 4

Mark de Niet (student bewegingswetenschappen) leidt stelling in, waarna de zaaldiscussie kan losbarsten.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De discussiemiddag vindt plaats op vrijdag 7 februari vanaf 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) in zaal FG2 van het medische faculteitsgebouw van de VU, Boechorststraat 9 te Amsterdam. De wetenschapsquiz begint om 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Truijens tel. 020-4448566, e-mail: mj.truijens@fbw.vu.nl).

---

2003-02-03 / pb 3.01.0 / RL

References

1. https://www.fbw.vu.nl/

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Discussiemiddag Bewegingswetenschappen '
Lees ook