Persbericht Autonoom Centrum

28 april 1999

Discussie website tegen de oorlog

Tegenstanders van deze oorlog hebben al snel het verwijt gekregen de Albanezen aan hun lot over te willen laten en geen enkel alternatief te hebben. Toch zijn er een hoop zinnige argumenten aan te reiken waarom de oorlog zo snel mogelijk moet stoppen en het alternatief te zoeken in het versterken van kritische, anti-nationalistische oppositie tegenover Milosevic en het UCK. Het Autonoom Centrum wil middels een website met Nederlandse teksten over de oorlog op de Balkan een poging doen een discussie over dergelijke alternatieven van de grond te tillen. Om een aanzet te geven tot die discussie zijn er vanaf 26 april 1999 enkele artikelen uit de 'Op de Grens!' 4, het tijdschrift van het Autonoom Centrum, van mei 1999 te vinden. Een van de artikel gaat nader in op de politiek van de Europese Unie ten aanzien van vluchtelingen uit Kosovo. In een ander artikel wordt een poging gedaan de werkelijke redenen van het ingrijpen door de NAVO te achterhalen. Een derde artikel gaat over de rol van de diverse inlichtingendiensten van de Verenigde Staten en de Europese Unie bij het ontstaan van de oorlog op de Balkan. Tot slot wordt in een artikel aandacht besteed aan het superioriteitsdenken van de Westerse wereld dat als ‚‚n van de belangrijkste redenen van de oorlog kan worden gezien.

Op een aparte pagina worden Nederlandse bijdragen van anderen geplaatst mits zij niet nationalistisch en/of racistisch van aard zijn en ingaan op discussie. De discussie op de pagina's richt zich vooral op de 'werkelijke' redenen van het ingrijpen van de NAVO, de verdeeldheid van de vredesbeweging en links en de propaganda.

De pagina is te vinden bij: https://www.xs4all.nl/~ac

Autonoom Centrum 020 6126172, ac@xs4all.nl

Deel: ' Discussiewebsite tegen oorlog in Kosovo '
Lees ook