Generali


PERSBERICHT

Diemen, 4 februari 1999
PILOT DIGITALE DISTRIBUTIE GENERALI LEIDT TOT KORTING OP AUTOVERZEKERING

Medio april start GENERALI schadeverzekering maatschappij met een pilot voor digitale distributie van autoverzekeringen ten behoeve van het onafhankelijke intermediair.
Het werken via Internet zal naar verwachting tot zodanige efficiency voordelen leiden dat een korting van 5% op de consumentenpremie mogelijk is op alle autoverzekeringen, mits digitaal aangeboden en verwerkt.

Werkwijze
De assurantie-adviseur logt in op het gedeelte van de GENERALI Internet site (De Digitale Inspecteur) dat alleen voor het met GENERALI samenwerkende intermediair toegankelijk is. Daar is de toegang tot de hiervoor reeds ontwikkelde software voor automatische acceptatie via Internet.
De assurantie-adviseur ontvangt hiertoe een gebruikersnaam en een wachtwoord via de account manager.
Op elke autoverzekering die op deze manier wordt aangeboden en verwerkt biedt GENERALI een korting van 5% op de consumentenpremie.

Voortrekkersrol
De afgelopen jaren heeft GENERALI steeds opnieuw de elektronische grenzen verlegd. In 1996 behaalde GENERALI eerst de Internet Pioniers Award en later dat jaar de VB Award. In 1997 maakte het intermediair kennis met automatische acceptatie via Internet en in 1998 werd Innoweb voor Innova gebouwd.

Digitale distributie wordt beloond
GENERALI vertaalt de efficiency van digitale distributie in lagere kosten voor de consument.
Deze profiteert direct van het wegvallen van een aantal handelingen. Efficiency door automatisering staat uiteraard al veel langer in de belangstelling bij de bedrijfstak. Bij de introductie van ADN in de 80-er jaren was het uitgangspunt het creëren van efficiencyvoordelen die doorberekend moesten worden in de premie voor de consument. Dit om de strijd met de direct writer aan te kunnen gaan. Wat dat betreft borduurt GENERALI door op deze ingeslagen weg, daarbij optimaal gebruik makend van de hedendaagse techniek.

Voor elk intermediair
Elke met GENERALI samenwerkende intermediair kan -mits het kantoor beschikt over een Internetverbinding- gebruik maken van deze dienstverlening en korting.

Stroomversnelling
Tijdens de ontwikkeling van deze dienstverlening, was er contact tussen ANAC, een intermediairkantoor met een volmacht van GENERALI en Targa Services, de after sales divisie van Fiat. Gezamenlijk werd het Simpliciter verzekeringsconcept ontwikkeld, waarvoor GENERALI als risicodrager werd aangezocht. Omdat binnen dit concept ook alle informatie digitaal wordt aangeboden en verwerkt, is hier eveneens 5% korting mogelijk op de consumentenpremie.
De Fiat dealer vraagt de koper van een Fiat, een Lancia of Alfa Romeo of de verzekeringsafdeling een offerte mag maken en geeft de benodigde informatie digitaal door aan ANAC. Deze adviseert eventueel de klant, brengt de offerte uit en verzorgt de polisopmaak. ANAC sluist de benodigde informatie door naar GENERALI.

Ook voor deze constructie geldt dat de systemen in april gereed zullen zijn. Fiat wilde echter op de AutoRai (vanaf 4 februari) het Simpliciter concept promoten en daarom is de bekendmaking en het laten ingaan van de voorwaarden vervroegd.

Aanloopperiode tot start pilot
GENERALI start de pilot voor het met haar samenwerkende intermediair in april. Dit betekent dat vanaf 4 februari tot de definitieve start van de pilot de verzekeringen via Fiat en ANAC nog handmatig verwerkt zullen worden. De korting wordt echter al wel gegeven.

Vanzelfsprekend biedt GENERALI het met haar samenwerkende intermediair absoluut dezelfde mogelijkheden als de combinatie Fiat - ANAC als het gaat om een auto van het Fiatmerk.

Als bijzondere bijkomstigheid geldt dat vanaf nu het intermediair een klant bij de aankoop van een Fiat, Lancia of Alfa Romeo ook een verzekering kan bieden die qua voorwaarden en premies identiek is aan het Simpliciter concept, inclusief de verlengde nieuwwaarde tot maximaal 3 jaar dan wel 75.000 km.

Voor meer informatie

Geerke E. Simons
Public Relations & Corporate Communicatie
Telefoon direct (020) 660 17 40
Mobiel 06 53 729 924
Fax (020) 660 18 94
E-mail: gsimons@generali.nl

Deel: ' Distributie autoverzekeringen Generali via Internet '
Lees ook