Provincie Groningen


Groningen, 23 februari 2000 Persbericht nr. 30

Nog dit jaar rotonde bij Atlantislaan - Van Boekerenweg (N378)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de T-kruising Atlantislaan- Van Boekerenweg (N378) bij Stadskanaal te vervangen door een rotonde. Door deze maatregel wil de Provincie Groningen en de gemeente Stadskanaal ervoor zorgen dat er minder ongevallen op deze kruising gebeuren. De aanleg van deze rotonde gaat f 1 miljoen kosten. De provincie Groningen betaalt de helft van de kosten, de gemeente Stadskanaal draagt f 170.000,- bij. Het resterende bedrag wordt betaald uit de Gebundelde Doeluitkering 2000. De werkzaamheden starten nog dit jaar.

Voordelen van een rotonde

Door de aanleg van de rotonde zullen er veel minder voorrangsongevallen plaatsvinden omdat de automobilist snelheid moet minderen. Daarnaast zorgt een rotonde voor een verbeterde zichtbaarheid van de kruising. De ombouw van de kruising tot rotonde wordt gecombineerd met groot onderhoud aan deze weg.

Actieplan Verkeersveiligheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het Actieplan Verkeers-veiligheid Provinciale wegen. In dit plan is de aanpak van verkeersonveiligheid van de provinciale wegen beschreven. Ieder jaar wordt er een programma gemaakt waarin black-spots, bebouwde kommen, fietsoversteken en wegen met veel ongevallen worden aangepakt.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Dit jaar rotonde Atlantislaan - Van Boekerenweg Stadskanaal '
Lees ook