D66

Strafrecht op maat voor probleemwijken

Dittrich (D66): "Maak veiligheid zaak van de buurt"

Gemeenten moeten vergaande bevoegdheden krijgen om de veiligheid in probleembuurten te vergroten. D66 wil de mogelijkheid creëren van "strafrecht op maat", waarbij de buurt zelf verantwoordelijk is voor de maatregelen die worden genomen. D66 wil de wet zodanig wijzigen dat gemeenteraden, deelraden of wijkraden een stem krijgen.

Dittrich: 'De veiligheidsproblemen in Amsterdam zijn heel anders dan die in Vlissingen, en de Bijlmer is weer een heel ander geval dan Amsterdam-Zuid. Den Haag beslist steeds over maatregelen die voor heel Nederland gelden. Maar een algemene identificatieplicht in een veilige buurt heeft geen enkele meerwaarde. D66 wil daarom de gemeenteraad in samenspraak met de bewoners laten beslissen in welke buurten een verzwaard regime geldt, en voor hoe lang. Ik kan mij voorstellen dat de mensen in het Haagse Laakkwartier of de Rotterdamse Millinixbuurt voor strengere maatregelen zouden kiezen om hun wijk weer veilig te maken'.

Volgens Dittrich hebben overlast- en veiligheidsproblemen de neiging zich in bepaalde wijken te concentreren. In deze buurten zijn soms vergaande maatregelen nodig om de negatieve spiraal te keren. Daarbij denkt Dittrich onder meer aan nieuwe politiebevoegdheden als preventief fouilleren en invoering van een algemene identificatieplicht. D66 vindt dat een harder regime altijd gepaard moet gaan met betere opvang en begeleiding van bijvoorbeeld verslaafde criminelen. Ook moet de rechter de verzwaring van het veiligheidsregime kunnen toetsen.

D66 wil daarnaast de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsinstanties en de politie verbeteren. Dittrich: 'In sommige gevallen komt dit doordat de privacywetgeving in de weg zit. Daar moeten de knelpunten worden weggenomen. In veel gevallen interpreteren hulpverleningsinstanties de bestaande wetgeving echter te strak, waardoor er geen sprake is van een goede communicatie. Er mag vaak meer dan hulpverleners denken. Hier is echt een wereld te winnen'.

Deel: ' Dittrich (D66) 'Maak veiligheid zaak van de buurt' '
Lees ook