Gemeente Alphen aan den Rijn


Diverse verkeersmaatregelen parkeerterrein Bospark

Op 26 juni 2002 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het nemen van enkele verkeersmaatregelen op het parkeerterrein Bospark aan de Prins Bernhardlaan/Laan der Continenten. Om het verkeer in goede banen te leiden is éénrichtingverkeer ingesteld op het terrein. Deze maatregel geldt niet voor fietsers. Verder is bij de ingang van het terrein aan de Laan der Continenten een algemene gehandicaptenparkeerplaats aangewezen.

Ook is op 26 juni 2002 besloten tot het instellen van parkeerverboden in een gedeelte van de Anna van Burenlaan. De verboden worden ingesteld aan beide zijden van de Anna van Burenlaan tussen de Prins Bernhardlaan en de Charlotte de Bourbonstraat. De maatregel is nodig om stagnatie van het verkeer vanaf de Prins Bernhardlaan naar de Anna van Burenlaan te voorkomen.

Eveneens op 26 juni 2002 is besloten de Vivaldihof, Pijperhof en Obrechthof aan te wijzen tot erf. Het Sweelinckplein is aangewezen als 30 km/h zone. De bestaande voetpadmaatregelen komen daarmee te vervallen.

De besluiten liggen tot en met woensdag 14 augustus 2002 ter inzage bij het informatiecentrum in het stadskantoor, Castellumstraat 6. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten, ingevolge artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 03 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Diverse verkeersmaatregelen parkeerterrein Bospark Alphen '
Lees ook