Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING vrijdag 14 februari 2003

Diversiteitsprijzen uitgereikt aan scholen en organisaties

Deze namiddag had de slotzitting van de week van de diversiteit plaats. Op deze slotzitting stelden verschillende scholen en organisaties hun projecten voor en reikten Vlaamse ministers Vogels en Vanderpoorten de eerste diversiteitsprijzen uit.

De jury die deze week meer dan 100 projecten bezocht was tot deze voormiddag druk in de weer en kwam uiteindelijk tot 20 winnaars en een aantal eervolle vermeldingen. De lijst van de winnaars en eervolle vermeldingen vindt U samen met een kort woordje uitleg hieronder.

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat Sam en Lisa, de twee tieners die in de Holebi-video gevolgd werden, minister Vanderpoorten in de bloemetjes gezet hebben voor haar 'ijver en moed om de problematiek bespreekbaar te maken'.

Minister Vanderpoorten stelde over de week van de diversiteit achteraf: "dat we deze namiddag en eigenlijk de voorbije week tot de vaststelling zijn gekomen dat deze actie aan de basis zeer veel bewogen heeft en dat er een ongelofelijke creativiteit aan de dag werd gelegd om de vier thema's aan bod te laten komen.". Voor de volledigheid nog even: de week van de diversiteit belichtte de verschillen tussen mensen en in het bijzonder de verschillen op het vlak van geslacht, etnische herkomst, seksuele geaardheid en het hebben van een handicap.

De winnende scholen en organisaties die een cheque van 2.400 euro overhandigd kregen, zijn:

OLV Instituut, Gent

Leuke school met een zeer gemotiveerd team. Er gaat veel aandacht naar profilering in de buurt, de leerlingen met hun individuele noden, het leren op zich en het respect voor elkaar. Inleefateliers, film, getuigenissen, ., georganiseerd per graad, dompelen de leerlingen onder in een bad van diversiteit, al loopt deze school daar sowieso van over. Een erg boeiend en doordacht initiatief en een duidelijk engagement dat al lang aan de gang was en in de toekomst niet zal stoppen.

Vrije Technische School, Sint- Niklaas

Een groots opgezet project dat getuigt van erg veel organisatietalent. Een hele week lang maken leerlingen kennis met andere gebruiken en culturen. Ze ondervinden zelfs aan den lijve hoe het is om te overnachten in een vluchtelingenkamp. De indrukken van de leerlingen waren ongetwijfeld positief.

Middenschool Grensland, Menen-Wervik

Een week lang wordt diversiteit geïntegreerd in alle lessen. De klassen maken nader kennis met de kinderen uit de onthaalklas. Deze school bruist van diversiteit. Iedereen heeft er hard aan gewerkt het project zichtbaar te maken in alle hoeken van de school. Een heel mooi initiatief in een school waar blijkbaar een erg open klimaat heerst.

Basisonderwijs 't Klavertje en De Vuurtoren, De Haan

Kinderen uit deze basisscholen leren elkaar beter kennen door een speurneuzenwandeling. Er bestaat een constructieve uitwisseling tussen beide scholen. Samen wordt er gewerkt aan inclusie. Een erg sympathiek lerarenkorps gelooft alvast honderd procent in dit idee.

Maris Stella Instituut, Borgerhout

Een erg sympathieke school met enthousiaste leerkrachten. Dit project, in samenwerking met de handelaars van de Turnhoutsebaan, laat zien dat leven in Borgerhout leuk kan zijn en dat de leerlingen van de school werkelijk een hart hebben voor hun Borgerhout.

Regina Pacisinstituut, Hove

Deze school is met haar holebiwerkgroep nagenoeg uniek. Deze werkgroep zorgt voor ene erg open sfeer op school, en dus ook voor gelukkige leerlingen. In de Week van de Diversiteit komen alle gelijkekansendoelgroepen aan bod op een erg doordachte en spontane manier.

Macariusschool, Gent
In deze school gaan leerkrachten op een hartverwarmende manier om met de diversiteit waarmee ze dagdagelijks te maken hebben. Samen met ouders en de ruimere buurt zorgen ze voor een onvergetelijke ervaring voor de kinderen, die nog leerrijk is ook.

Centrum Voor VolwassenenOnderwijs St. Antonius, Gent

Zienden, slechtzienden en blinden koken samen. Dit centrum voor volwassenenonderwijs kiest radicaal voor inclusie en wederzijds begrip. Een erg boeiend en goed draaiend initiatief met een waardevolle en bruikbare toekomstvisie.

Basisschool van het gemeenschapsonderwijs Maurits Sabbeschool Mechelen

Een dynamisch en enthousiast gebeuren. Totale schoolbetrokkenheid. Mooi partnerschap als start naar samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Gemeentelijke basisschool De Kriebel Dilbeek

Groot enthousiasme en engagement, zeer familiale sfeer, soms nog een tikkeltje stereotiep.

Vierwindenbasisschool St Jans Molenbeek

Origineel idee echt partnerschap tussen twee doelgroepen. Spontane vlotte manier van omgang, iedereen wordt benaderd met respect voor eigenheid.

St Josefschool Kessel-lo, technisch en beroepsonderwijs

Vernieuwende aanpak. Structureel leren omgaan met mensen met een handicap binnen het vakdomein. Gelijkwaardigheid wordt rechtstreeks ervaren.

Technisch Instituut Heilig Hart Maasmechelen

Zeer origineel project met ongelimiteerde groeimogelijkheden in ruimte en tijd.
Motivatie van BSO leerlingen wordt grandioos uitgewerkt.

OLV Instituut Vilvoorde

Verdient een prijs om de durf, sereniteit en openheid waarmee ze de holebithematiek benaderen. Het onderwerp is beslist bespreekbaar gemaakt voor leerlingen en leraars.

Gemeentelijk Atheneum Anderlecht

De initiatieven komen vanuit de leerlingen, iedereen wordt betrokken. Een leuk idee om vandaag iedereen naar school te laten komen zoals hij dat het liefst wil en een roos te laten schenken aan wie hij graag ziet.

Gemeentelijke school Buitengewoon secundair onderwijs, Opwijk

Mannen- en vrouwenrollen worden omgedraaid en er wordt gewerkt aan meer respect voor en kennis van andere culturen. Een erg leuk initiatief en een sterke wil om dit in de toekomst verder uit te breiden.

Buitengewoon secundair onderwijs De Beemden Buitengewoon prachtige benadering van diversiteit. Via kunstvormen wordt communicatie en integratie bevorderd. Alle betrokkenen worden benaderd in hun eigenheid. De onderwijsvormen worden doorbroken. Heel creatief en enthousiast

Deze school gaf trouwens met een djembéconcert mee kleur aan de slotplechtigheid.

Jong en Hip, Brugge

Deze jonge holebigroep werkte samen met het CAW Brugge een doordacht plan uit over holebi's en hun emancipatie. Interessante vormingen, een grote motivatie en een erg goed uitgewerkte toekomstvisie maken dit project zeer waardevol en noodzakelijk.

Buurtcentrum Posthof, Berchem

Dit buurtcentrum dreigde ooit te verdwijnen, maar door het doorzettingsvermogen van de buurtbewoners en de verantwoordelijken van het centrum, bleef het toch bestaan. Het kookproject toont aan dat een buurt in de stad best gezellig kan zijn en dat sociale contacten misschien wel het allerbelangrijkste zijn.

Gemeentelijke dienst samenlevingsopbouw Willebroek

Goed voorbeeld van diversiteitmanagement in een gemeente waar heel diverse partners hun plaats vinden. Minderheidsgroepen verdienen nog meer inspraak.

De scholen en organisaties die een eervolle vermelding kregen en een cheque van 200 euro zijn:

OLV Pulhof secundair onderwijs, Berchem

Leerlingen uit de menswetenschappen worden op ene erg actieve wijze ingeschakeld in het werken met mensen die "anders" zijn.. Dit project zal zeker een diepe indruk nalaten bij de deelnemers en misschien mee richting geven aan hun toekomst?

St. Lodewijkscholen, Wetteren

Een gedreven leerkrachten- en begeleidersteam confronteert de leerlingen elke dag met respect, zowel zelfrespect als respect voor de anderen. Een perfect voorbeeld van hoe het overal zou moeten zijn.

OLV Van Lourdesinstituut, Zottegem

Een groots opgezette week vol diversiteit. Alle vier de gelijke kansendoelgroepen worden aangesproken of uitgenodigd. Een leuk en goed georganiseerd project.

St.- Victor Turnhout

Leuk initiatief maar weinig gekaderd in de WVDD Geen echt duidelijke concentratie naar de doelgroepen.

Heilig Hart Colege Wezembeek Oppem

Heel creatieve uitwerking van heel diverse activiteiten die de doelstellingen van de WVDD een beetje ondersneeuwen. Een partnerschap met een doelgroep zou een meerwaarde kunnen betekenen

Sancta Maria Instituut SO Aarschot

Zij beschouwen het project als een aangrijpingspunt om aan de vakoverschrijdende eindtermen te werken. Een sterk punt is dat zelfevaluatie is ingebouwd. Het leerlingenparlement nam het initiatief tot deelname. Nog een beetje onwennig met projectwerk.

Virga Jesse college Hasselt

Lovenswaardig initiatief om een vergeten groep in de samenleving een hogere levenskwaliteit te bieden. Zij werken tegelijkertijd aan preventie van weekendongevallen bij jongeren.

Sint Maria instituut Geel

Originele benadering van de diversiteit in eigen school. Echt partnerschap zou nog een meerwaarde kunnen betekenen.

Liever Spruitjes, Aalst

Met een kerkdienst, een fakkeltocht, film en getuigenissen, zorgen deze holebi-jongeren voor zichtbaarheid, gezelligheid en vorming.

info : Jo De Ro, woordvoerder van
minister Vanderpoorten - gsm (0475) 98 33 73 tel. (02)553 99 23 - fax. (02) 553 99 19 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be

Deel: ' Diversiteitsprijzen uitgereikt aan scholen en organisaties '
Lees ook