Draka Holding N.V.


* Dividend 2001

Dividend 2001

Amsterdam, 4 juni 2002 - Onder verwijzing naar de advertentie gedateerd 24 mei 2002 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2001 maakt de Raad van Bestuur van Draka Holding N.V. bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op een nieuw gewoon aandeel van 0,50 nominaal op 4 juni 2002 is vastgesteld op 16.

Gebaseerd op de gemiddelde koers van 4 juni 2002 van 26,50 vertegenwoordigt 1/16 deel een waarde van 1,656, hetgeen 1,6% hoger is dan het dividend in contanten van 1,63.

Betaling van het dividend in contanten en levering van aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten zal met ingang van 6 juni 2002 plaatsvinden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dividend 2001 Draka Holding '
Lees ook