Dividend boekjaar 2013 Accell Group


Heerenveen, 20140519 -- Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2013 bekend. Onder verwijzing naar de publicatie van 28 april 2014, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2013 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 24,75.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Accell Group gedurende de periode van 2 mei tot en met 16 mei 2014. De waarde van het dividend in aandelen vertegenwoordigt een meerwaarde van bijna 3% ten opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend van € 0,55 per gewoon aandeel van nominaal € 0,01.

Accell Group maakt tevens bekend dat 46% van de aandeelhouders van het totaal uitstaande gewone aandelenkapitaal hebben gekozen voor stockdividend. Gebaseerd op de omwisselverhouding zal na levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 454.596 stuks toenemen tot 24.864.956.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal vanaf 22 mei 2014 plaatsvinden.

Press release in PDF


Deel: ' Dividend boekjaar 2013 Accell Group '
Lees ook