Persberichten - 06/06/2002

DIVIDENDBETALING ALMANIJ BOEKJAAR 2001

DIVIDENDBETALING ALMANIJ BOEKJAAR 2001 Graag delen wij u mede dat de jaarvergadering van Almanij op 5 juni 2002 de door de Raad van Bestuur voorgestelde winstverdeling heeft goedgekeurd. Almanij zal dan ook haar dividend over boekjaar 2001 betaalbaar stellen vanaf maandag 10 juni 2002. Dit dividend wordt vertegenwoordigd door coupon nummer 6. Dit dividend bedraagt per aandeel: - bruto : 1,3080 EUR - netto : 0,9810 EUR - netto vvpr : 1,1118 EUR. Indien u bijkomende informatie zou wensen kan u zich steeds wenden tot ondergetekende op het telefoonnummer 03 202 87 00. Philippe Verly Secretaris Raad van Bestuur

Bron: Almanij
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Dividendbetaling almanij boekjaar 2001 '
Lees ook